Banneri4.jpg

Etsivä nuorisotyö

Uutiset

Tulossa avustushaku etsivän nuorisotyön ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen

26.6.2020 15:24Etsivän nuorisotyön ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen 12 miljoonaa euroa osana koronatilanteen jälkeistä elvytystä


Hallitus on esittänyt neljännessä lisätalousarviossa 12 miljoonan euron määrärahan nuorisotyön vahvistamiseen osana koronaviruksen jälkeisiä elvytystoimia. Lisätalousarviolla tasoitetaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Määräraha jakautuu kolmeen osaan, joilla tuetaan kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaa nuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä:


1. Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön hankkeille – hakuaika 11.8.–14.9.2020. Hakuilmoitus julkaistaan elokuussa aluehallintoviraston verkkosivuilla https://aviavustukset.fi/.

Avustuksen tarkoituksena on

- lievittää etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia,
- sujuvoittaa lasten ja nuorten paluuta lähiopetukseen ja
- sujuvoittaa mahdollista uudelleensiirtymistä etäopetukseen.


2. Erityisavustus uuden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen – hakuaika 11.8.–14.9.2020. Hakuilmoitus julkaistaan elokuussa aluehallintoviraston verkkosivuilla https://aviavustukset.fi/.

Avustuksen tarkoituksena on etsivän nuorisotyön resurssien lisääminen. Avustusta myönnetään uusien etsivän nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin.


3. Etsivän nuorisotyön vuonna 2020 jaettujen avustusten korottaminen

Etsivän nuorisotyön avustusta keväällä 2020 saaneiden toimijoiden avustusosuutta nostetaan. Uusi avustussumma tulee olemaan 30 000 €/henkilötyövuosi. Lisätietoja korotuksen toteuttamisesta annetaan elokuun alussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot tiedottavat tarkemmin avustusten hakemisesta elokuun 2020 alussa.

Lähde: Aluehallintoviraston tiedote