banneri2.jpg
Uutiset
7.5.2019 Suunnitteilla viisi alueellista osaamis- ja tukikeskusta vastaamaan lasten ja nuorten vaativimpiin palveluihin

Osaamis- ja tukikeskukset vastaamaan lasten ja nuorten vaativimpiin palveluihin


Suomeen on tulossa viisi keskusta, jotka verkostoivat lasten erityis- ja vaativimman tason palvelut yhteen.

Paljon erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat usein monien eri palvelujen, kuten lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon asiakkaita, ja heillä usein myös erityisen tuen tarvetta koulunkäynnissä ja jatko-opinnoissa. Jotta palvelut vastaisivat heidän tarpeisiinsa ja ne voitaisiin järjestää kestävällä tavalla, tarvitaan vahvaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken.

Tätä varten suunnitellaan viiden osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) perustamista. Ne tuottaisivat ja varmistaisivat lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimmat palvelut. Lisäksi ne vastaisivat alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä palvelujen yhteistyöaluetasoisesta yhteensovittamisesta.

Malli osaamis- ja tukikeskukselle on luotu Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä jatkaa tätä valmistelua 31.5.2020 saakka.

Lue lisää tältä nettisivulta:
www.valtioneuvosto.fi/artikkeli/osaamis-ja-tukikeskukset-vastaamaan-lasten-ja-nuorten-vaativimpiin-palveluihin

Lähde: STM