banneri2.jpg
Uutiset
24.6.2019 OECD:en maaraportti nuorten palveluita Suomessa

OECD:ltä suosituksia nuorten auttamiseksi työelämään


OECD:n maa-arviointi nuorisopolitiikasta esittelee Suomelle joukon suosituksia, jotta erityisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret pääsisivät koulutukseen ja työelämään nykyistä nopeammin ja helpommin. Eri toimialojen tuet tulee sovittaa yhteen siten, että ne kannustavat nuorta ammattiin pätevöittävään koulutukseen ja työnhakuun. Vastaava OECD-raportti nuorille suunnatuista palveluista on aiemmin tehty yhdeksästä maasta.

OECD:n mukaan Suomen on pyrittävä yksinkertaistamaan tukijärjestelmäänsä ja kannustettava nuoria työnhakijoita, jotta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden NEET-nuorten osuus pienenisi.

Erityisesti osaamistasoltaan heikommat nuoret kohtaavat Suomessa vaikeuksia työmarkkinoilla. Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten osuus on lähes puolet kaikista NEET-nuorista. OECD:n mukaan toisen asteen koulutuksen läpäisyä voidaankin vielä nostaa.

Lue lisää ministeriöiden yhteistiedotteesta tältä nettisivulta:
www.minedu.fi/artikkeli/oecd-suosituksia-nuorten-auttamiseksi-tyoelamaan

Yllä olevalta nettisivulta löydät myös linkin raporttiin.

Lähde: OKM