banneri2.jpg
Uutiset
22.10.2019 Nuorisotiedon kirjaston syksyn teemailtapäivät - osallistu etänä

 

Tietoa nuorisoalan toimijalta toisille toimijoille - Tervetuloa mukaan Nuorisotiedon kirjaston syksyn teemailtapäiviin!


Lokakuusta 2019 alkaen Nuorisotiedon kirjasto järjestää torstai-iltapäivisin klo 13.30-15.30 kaikille nuorisoalan toimijoille tarkoitetun teemailtapäivän, joka tuo esiin alan uusinta ja ajankohtaista tietoa alan toimijoiden tuottamana. Jokaisessa iltapäivässä syvennytään yhteen teemaan nuorisoalan asiantuntijoiden johdattelemana, jonka jälkeen tila on avoinna keskustelulle ja kysymyksille. Tule kuulemaan, mitä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen saralla tällä hetkellä tapahtuu!

Jokaisen teemailtapäivän ohjelma striimataan nettiin, joten pystyt osallistumaan tapahtumiin vaihtoehtoisesti myös etänä.

Ilmoittautumislinkit kaikkiin tilaisuuksiin löytyvät Allianssin nettisivuilta tämän linkin kautta.

Alla syksyn ohjelmisto:

17.10.2019
VALTAKUNNALLISET NUORISOJÄRJESTÖT - NUORTEN, VALTION VAI MARKKINOIDEN ASIALLA?
Hanna Laitinen, Humanistinen ammattikorkeakoulu


Mitä nuorten osallisuus tarkoittaa valtakunnallisissa nuorisojärjestöissä? Miten nuorisojärjestöt oikeuttavat olemassaolonsa? Onko sillä ylipäänsä mitään erityistä väliä, että nuorisotyön kentällä toimii muiden toimijoiden rinnalla myös järjestöjä?

Tällaisista kysymyksistä alustaa ja keskustelua herättelee YTT Hanna Laitinen, joka tutki viime vuonna tarkastetussa sosiologian alan väitöskirjassaan valtakunnallisia nuorisojärjestöjä. (Lisätietoja: hanna.laitinen@humak.fi)

Ilmoittaudu mukaan Lyytissä viimeistään 14.10.2019.


24.10.2019
FEMINISTINEN KIRJAPIIRI
Hetä Hölttä, Allianssi ry


Yhden kerran lukupiiri teoksesta Feministisen pedagogiikan ABC

Haluaisitko keskustella yhdenvertaisuuden, moninaisuuden tai intersektionaalisuuden huomioimisesta opetus- ja ohjaustyössä? Pohditko, miten vallasta, sukupuolesta tai rasismista on hyvä kertoa eri kohderyhmille? Oletko jo ehtinyt tutustua vuonna 2018 julkaistuun teokseen Feministisen pedagogiikan ABC - opas ohjaajille ja opettajille (Toimittaneet Laukkanen, Anu; Miettinen, Sari; Elonheimo, Aino-Maija; Ojala, Hanna & Saresma, Tuija)?

Järjestämme yhden keskustelutilaisuuden kirjasta lukupiiri-idealla, eli toivomme paikallaolijoiden tuntevan teosta vähintään jonkin verran etukäteen. Keskustelussa voimme jakaa näkemyksiä kirjan teksteistä tai siinä esiteltyjen menetelmien hyödyntämisestä omassa työssä. Lukupiiriä fasilitoi Allianssin yhdenvertaisuusasiantuntija Heta Hölttä. (Lisätietoja: heta.holtta@alli.fi)

Ilmoittaudu mukaan Lyytissä viimeistään 21.10.2019.


31.10.2019
LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS 30 VUOTTA - Mitä nuorisoalan ammattilaisen pitää siitä tietää?
Antti Järventaus ja Tiina-Maria Levamo, Pelastakaa Lapset ry.


Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, mutta se on edelleen monelle melko tuntematon. Mitä merkitystä sopimuksella on nuorisoalalle? Entä miten sitä tulkitaan digitaalisella aikakaudella? Tervetuloa päivittämään tietosi pian 30 vuotta täyttävästä sopimuksesta! Aiheeseen johdattelevat Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Antti Järventaus ja vaikuttamistyön asiantuntija Tiina-Maria Levamo.

Ilmoittaudu mukaan Lyytissä viimeistään 28.10.2019.


7.11. 2019
TYTTÖTYÖ JA JALKAUTUVAN NUORISOTYÖN SUKUPUOLISENSITIIVISYYS
Maarit Taipalinen, Aseman Lapset ry.


Tyttötyön teemailtapäivässä tuodaan esiin uusinta ja ajankohtaista tietoa sukupuolisensitiivisestä lähestymistavasta jalkautuvassa nuorisotyössä, erityisesti tyttötyöstä. Aseman Lapsissa on maaliskuusta saakka toteutettu hanketta, jossa keskitytään 13–21-vuotiaiden tyttöjen seksuaaliterveyden vahvistamiseen, muun muassa omien rajojen tunnistamiseen ja turvataitojen vahvistamiseen. Työssä hyödynnetään erityisesti ryhmätoimintaa, jolloin voidaan vaikuttaa yksilön lisäksi nuoren kaveripiiriin.

Hankkeen alkutaipaleen saavutuksista, haasteista ja yhteistyökuvioista iltapäivässä on kertomassa Aseman Lapset ry:n hanketyöntekijä, seksuaalineuvoja ja -terapeutti Maarit Taipalinen.

Ilmoittaudu mukaan Lyytissä viimeistään 4.11.2019.

14.11. 2019
YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO NUORISOTYÖSSÄ
Heta Hölttä, Allianssi ry.


Allianssin yhdenvertaisuusasiantuntijan johdolla perehdytään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin nuorisotyössä. Teema tarkentuu myöhemmin.

(Lisätietoja: heta.holtta@alli.fi)


21.11. 2019
GROOMINGIN TUNNISTAMINEN JA ENNALTAEHKÄISY NUORISOTYÖSSÄ -HANKE
Merja-Maaria Oinas, Koordinaatti


Valtakunnallisessa hankkeessa vahvistetaan nuorisotyön ammattilaisten osaamista lasten ja nuorten seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan vastaiseen toimintaan. Teemailtapäivässä kerrotaan hankkeen taustaa ja tavoitteita sekä erityisesti sitä, millaisia osaamistarpeita on tunnistettu nuorisotyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten keskuudessa aiheeseen liittyen. Hanketta rahoittaa OKM ja sitä koordinoi osaamiskeskus Koordinaatti.

Hanketta esittelee projektisuunnittelija Merja-Maaria Oinas.

Ilmoittaudu mukaan Lyytissä viimeistään 18.11.2019.


28.11.2019
YHTEISÖPEDAGOGIEN (AMK ja YAMK) AJANKOHTAISET HAVAINNOT NUORISOALAN KEHITTÄMISESTÄ
Valmistuvien opiskelijoiden ajankohtaisten opinnäytetöiden esittely, Humanistisen ammattikorkeakoulu


Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen pääprofiilina on järjestö- ja nuorisotyö. Valmistuvien opiskelijoiden opinnäytteissä on aiempina vuosina tutkittu ja kehitetty nuorten osallisuusjärjestelmiä, järjestöjen nuorisotoimintaa sekä muun muassa kotouttavaa, digitaalista, kulttuurista, etsivää, kansainvälistä ja intersektionaalista nuorisotyötä.

Mikä on pinnalla vuonna 2019? Tähän kysymykseen vastaavat vastavalmistuneet tai pian valmistuvat yhteisöpedagogit (AMK ja YAMK). He kertovat, mitä uutta ovat opinnäytetöissään saaneet selville ja miten ovat alaa kehittäneet. (Lisätietoja: hanna.laitinen@humak.fi)

Ilmoittaudu mukaan Lyytissä viimeistään 25.11.2019.


Allianssi-talossa Helsingin Pasilassa sijaitseva Nuorisotiedon kirjasto on nuorisoalan monitieteinen erikoiskirjasto ja nuorisoalan monipuolinen tietokeskus. Valtakunnallinen kirjasto palvelee kaikkia nuorista ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneita ja nuorten kanssa toimivia. Nuoria ja nuorisotyötä koskevan aineiston lisäksi kirjasto seuraa tarkoin järjestö- ja kansalaistoimintaan liittyvää tietoa. Kirjaston lainaus- ja tietopalveluja käyttävät nuorisotoimijoiden ohella muutkin tahot. Kirjasto tunnetaan asiantuntevasta palvelustaan ja laadukkaista tietolähteistään. Ajankohtaisen nuorisotiedon välittämisen ohella kirjasto on myös tärkeä nuorisoalan dokumentoija.

Nuorisotiedon kirjasto, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
www.nuorisotiedonkirjasto.fi
kirjasto@alli.fi , p. 044 4165 205

Lähde: www.nuorisotiedonkirjasto.fi

PDF-tiedote: Nuorisotiedon kirjaston teemailtapäivät.pdf