Banneri4.jpg

Etsivä nuorisotyö

Uutiset

Nuorisobarometri 2019: työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten välillä ovat suuria

20.4.2020 11:00

 

Nuorisobarometri 2019: työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten välillä ovat suuria

Nuoret ovat sitoutuneita työhön ja työ koetaan merkitykselliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työnsä kokevat yrittäjinä toimivat nuoret, ja myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on nuorten keskuudessa vahvistunut. Sukupuolten välillä on kuitenkin selkeitä eroja suhtautumisessa omaan työmarkkina-asemaan ja tulevaisuuteen työelämässä: nuoret naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään, ja he kokevat myös nuoria miehiä useammin huolta jaksamisestaan. Tiedot ilmenevät vuoden 2019 Nuorisobarometrista, jonka aiheina ovat työ ja yrittäjyys.

Lue lisää Valtion nuorisoneuvoston sivuilta tämän linkin kautta.