banneri2.jpg
Uutiset
6.3.2020 Nuorisoalan osaamisen kehittäjiksi valittiin kuusi osaamiskeskusta


Nuorisoalan osaamisen kehittäjiksi valittiin kuusi osaamiskeskusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävistä osaamiskeskuksista. Tehtävä myönnettiin Lahden kaupungin, Suomen Partiolaiset ry:n, Nuorten Akatemia ry:n, Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry:n, Helsingin kaupungin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimille, useamman yhteisön yhteenliittymille. Samalla ne saavat oikeuden valtionavustukseen.

Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Nuorisoalan osaamiskeskuksena voi toimia kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, korkeakoulu, yhdistys tai säätiö, tai niiden sopimukseen perustuva yhteenliittymä.

– Nuorisotoimialalla on kehittämisen ja verkottumisen tahtoa. Osaamiskeskuksina toimivat yhteenliittymät kokoavat yhteisten tavoitteiden taakse monipuolisen joukon eri osaajia. Uskon, että laajapohjaisella yhteistyöllä pystymme toimimaan tehokkaasti nuorten hyväksi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä ovat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lue lisää OKM:n tiedotteesta tämän linkin kautta.