banneri2.jpg
Uutiset
14.5.2020 Nuorelle oma polku ja sujuva arki - etsivään nuorisotyöhön 12,5 miljoonaa

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset etsivän nuorisotyön valtionavustuksista. Avustuksilla palkataan kuntiin etsivän nuorisotyön ammattilaisia, jotka auttavat nuoria arjen ja elämän haasteissa.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tänä vuonna yhteensä 12,5 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Myönnetyt avustukset käytetään etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 25 000 euroa. Nyt myönnetyllä avustussummalla katetaan kaikkiaan noin 500 henkilötyövuotta.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä. Näin jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Palveluilla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. 

Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille suunnattua erityisnuorisotyötä, joka perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivää nuorisotyötä järjestetään kunnissa ja nykyisin toiminta kattaa lähes koko Suomen. 

Lue lisää (löytyy linkki mm. Lapin AVIn jakamiin avustuksiin): https://www.avi.fi/web/avi/-/nuorelle-oma-polku-ja-sujuva-arki-etsivaan-nuorisotyohon-12-5-miljoonaa

Jos edellä oleva suora linkki ei aukea, mene sivustolle avi.fi ja sieltä löytyvät sivun alaosasta tiedotteet.