banneri2.jpg
Uutiset
7.1.2020 Monikulttuurinen ohjaajakoulutus – MOK Rovaniemellä

 

Kehity ohjaajana, kouluttaudu kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen osaajaksi!


Monikulttuurinen ohjaajakoulutus – MOK on vuorovaikutteinen täydennyskoulutus (5 op) henkilöille, jotka kohtaavat työssään erilaisista taustoista tulevia asiakkaita. Koulutus on suunnattu erityisesti ohjaajille ja valmentajille, jotka kaipaavat perustietoa kulttuurienvälisyyden kysymyksistä.

Tavoitteena on kehittää osallistujien kulttuurienvälisiä taitoja, ryhmänohjausosaamista ja kulttuurisensitiivistä työotetta. Monikulttuurisuus käsitetään laajasti niin, että siihen sisältyvät etnisen taustan lisäksi myös muut yksilön kulttuuritaustaan vaikuttavat tekijät, mm. kieli, ammatti, uskonto, koulutus, perhetausta.

Koulutuksessa teoria ja käytäntö vuorottelevat ja pääset reflektoimaan omaa rooliasi työntekijänä. Koulutus sisältää kahden lähipäivän lisäksi itseopiskelutehtäviä tai ohjauksen havainnointia.

Sisällöt:

Miten kulttuuri vaikuttaa minuun?
Kulttuurienvälinen viestintä
Ryhmädynamiikka
Toiseudesta yhteisöllisyyteen
Katse käytänteisiin – rasismi ja siihen puuttuminen.

Lue lisää Kansalaisfoorumin sivuilta tämän linkin kautta.