banneri2.jpg
Uutiset
30.4.2018 Lapin nuorisotyöhön valtionavustuksia 1,8 miljoonaa euroa

Lapin aluehallintovirasto on jakanut valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan, etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen sekä nuoren tieto- ja neuvontatyöhön ja digitaaliseen nuorisotyöhön yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa.

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun, päästä avoimille työmarkkinoille tai hänen tarvitsemaansa palveluun. Vuonna 2017 Lapin työpajoissa oli 913 nuorta valmentautujaa.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on yrittää tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä saavuttamaan tarvittavat palvelut. Myös nuori itse, nuoren läheiset tai viranomaiset voivat pyytää apua etsivältä nuorisotyöltä. Palvelut ovat nuorelle aina vapaaehtoisia ja työtä tehdään yhdessä nuoren kanssa. Etsivää nuorisotyötä tehdään Lapissa jokaisessa kunnassa yhteensä hieman yli 30 etsivän nuorisotyöntekijän voimin. He tavoittivat 1 069 nuorta vuonna 2017.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön ja digitaalisen nuorisotyön hankkeissa käynnistetään tai kehitetään nuorten tieto- ja neuvontatyötä tai digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävää toimintaa. Niiden avulla halutaan tarjota nuorille mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle, mutta samalla tunnistaen nuoren yksilölliset voimavarat.

Lisää tietoa nuorisotyöstä löytyy Suomen nuorisotyön tilastot -tietokannasta osoitteesta http://www.nuorisotilastot.fi Tietoja löytyy valtakunnan, maakunnan ja kunnan tasolla.

Avustusta nuorten työpajatoimintaan saivat (yhteensä 950 000 euroa):

Eduro-säätiö, Rovaniemi                                                                  142 000 euroa
Enontekiön kunta                                                                                30 000 euroa
Inarin kunta                                                                                          40 000 euroa
Saura-säätiö, Kemijärvi                                                                       60 000 euroa
Kemin kaupunki                                                                                  65 000 euroa
Kittilän kunta                                                                                        40 000 euroa
Kolarin kunta                                                                                       40 000 euroa
Meriva sr, Kemi                                                                                   85 000 euroa
Muonion kunta                                                                                     30 000 euroa
Pellon kunta (sisältää toiminnan alueellisen koordinaation)               45 000 euroa
Posion kunta                                                                                        30 000 euroa
Ranuan kunta                                                                                      15 000 euroa
Sallan kunta                                                                                        50 000 euroa
Simon kunta                                                                                        28 000 euroa
Seita-säätiö, Sodankylä                                                                       50 000 euroa
Tervolan kunta                                                                                   30 000 euroa
Tornion Työvoimalasäätiö                                                                 140 000 euroa
Ylitornion kunta                                                                                    30 000 euroa

 
 

Avustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen saivat (yhteensä 805 750 euroa; 27 500 euroa/htv):

 

Inarin kunta                                                                                          27 500 euroa
Kemin kaupunki                                                                                   55 000 euroa
Kemijärven kaupunki                                                                           55 000 euroa
Keminmaan kunta                                                                               55 000 euroa
Kittilän kunta                                                                                        55 000 euroa
Kolarin kunta                                                                                       16 500 euroa
Muonion kunta (toiminta-alueena myös Enontekiö)                           55 000 euroa
Pelkosenniemen kunta                                                                        27 500 euroa
Pellon kunta                                                                                        13 750 euroa
Posion kunta                                                                                        27 500 euroa
Rovaniemen kaupunki                                                                      110 000 euroa
Eduro-säätiö (Rovaniemi)                                                                   27 500 euroa
Sallan kunta                                                                                        27 500 euroa
Savukosken kunta                                                                               27 500 euroa
Simon kunta                                                                                        27 500 euroa
Sodankylän kunta                                                                                27 500 euroa
Tervolan kunta                                                                                   19 250 euroa
Tornion kaupunki                                                                               110 000 euroa
Utsjoen kunta                                                                                      13 750 euroa
Ylitornion kunta                                                                                    27 500 euroa

 
 
 

Avustusta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön saivat (yhteensä 59 000 euroa):

Enontekiön kunta                                                                                  5 000 euroa
Saamelaiskäräjät                                                                                 21 000 euroa
Tornion kaupunki                                                                                 33 000 euroa