banneri2.jpg
Uutiset
1.6.2020 Lapin Nuorisofoorumi ja korona exit suunnitelma

 


Lapin Nuorisofoorumi ja korona exit suunnitelma


Lapin aluehallintoviraston nuorisotoimi kutsuttiin toukokuun alussa mukaan Lapin alueen korona exit suunnitelman laatimiseen ja toteutukseen. Lapin alueen exit suunnitelman laadinnassa ovat mukana alueemme molemmat sairaanhoitopiirit, Lapin liitto, sekä viranomaisten lisäksi laajasti eri toimijoita niin maakuntatasolta kuin paikallisesti mm. matkailusta, elinkeinotoiminnasta, alueemme oppilaitoksista ja järjestöistä.

Exit suunnitelman laatimiseen toivottiin myös nuorten näkökulmaa ja ääntä ja siihen lupauduimme nuorisotoimesta mukaan Lapin Nuorisofoorumin, kuntien nuorisovaltuustojen ja kunnallisen nuorisotyön välityksellä. Järjestöpuolen alueellisena koordinaattorina toimivan Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kautta myös nuorisojärjestöt kutsuttiin mukaan lexit suunnitelman ja viestinnän toteutukseen.

Todennäköisesti joudumme elämään jonkin asteisissa poikkeusoloissa koronan kanssa vielä pitkään ja siihen tilanteeseen kaikilla eri toimialoilla lähdettiin miettimään ja kehittämään yhdessä koronaturvallisia toimintatapoja. Lapin sairaanhoitopiiri näki nuorten roolin tärkeänä ja sen, että nuoret itse pääsevät pohtimaan koronaturvallisia toimintatapoja.

Lähtökohtana nuorten osuudessa oli se, että tiedon jakaminen tapahtuisi nuorilta nuorille -periaatteella heidän omissa kanavissaan vahvasti sosiaalista mediaa ja muita sähköisiä alustoja hyödyntäen. Useat rajoitukset poistuivat kesäkuun alussa ja siihen liittyen oli huoli siitä, kuinka kansalaiset (ml. nuoret) osaavat toimia kesäajan koronaturvallisesti muut kanssaihmiset huomioiden. Lapissa tavoitteena on tartuntaketjujen nopea jäljittäminen ja taudin leviämisen tukahduttaminen matalan kynnyksen testaamisen avulla.

Lapin aluehallintoviraston nuorisotoimi kutsui lyhyellä varoitusajalla vielä ennen kesälomia kuntien lakisääteiset nuorten vaikuttajaryhmät ja ammattioppilaitosten oppilaskunnat ohjaajineen Lapin Nuorisofoorumiin. Tiistaina 26.5. järjestetty Nuorisofoorumi toteutettiin poikkeuksellisesti etäyhteyksien välityksellä yhteistyössä Kittilän kunnan ja Rovaniemen kaupungin kanssa. Nuorisovaltuustojen ja oppilaistosten oppilaskuntien kautta pyrittiin tavoittamaan kuntien n. 13-18 -vuotiaita nuoria.

Lapin sairaanhoitopiirin alustuspuheenvuoron jälkeen nuoret pääsivät pohtimaan sitä, miten koronarajoitusten purusta johtuvat uudenlaiset toimintatavat jalkautetaan nuorten ryhmiin ja yhteisöihin ja miten viranomaisten toimintaohjeista viestitään nuorille. Nuorisofoorumissa perustettiin pienempi työryhmä (LEXIT nuoret tiimi) suunnittelemaan yhteisten keskustelujen pohjalta somekampanjaa heti kesälomien alkuun. Riippuen tautitilanteen kehityksestä kesän aikana, kampanjaa ja muuta työskentelyä voidaan jatkaa elokuussa heti koulujen aloituksen jälkeen.

Lisätietoja Lapin aluehallintoviraston nuorisotoimesta,
suunnittelija Susanna Lammassaari p. 0295 017 383, etunimi.sukunimi@avi.fi

** Lapin Nuorisofoorumissa nuoret toivoivat tietoa koronatilanteesta ja koronaturvallisista toimintatavoista kohdennetusti suoraan heille. Tämän aloitteen johdosta sairaanhoitopiirit laativat tiedotteen nuorille, joka lähetettiin heille kaikkien Lapin alueen peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kautta perjantaina 29.5. Tiedote löytyy lanuti.fi-sivuilta ja voit lukea sen tämän linkin kautta.

#koronalexitnuoret #koronasäätiedotelapista #kstlappi

LEXIT nuorten ryhmän suunnitelmista voit lukea osoitteesta lanuti.fi/koronalexitnuoret