banneri2.jpg
Uutiset
16.11.2020 Korona-avustuksilla lisää tukea ja kohtaavia aikuisia lasten ja nuorten arkeen

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 10,5 miljoonaa euroa avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön sekä etsivään nuorisotyöhön. Avustuksilla tasoitetaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Avustukset ovat osa hallituksen neljännen talousarvion lisämäärärahaa.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön avustuksella tuetaan nuorisotyön keinoin nuorten koulunkäyntiä koronaepidemian aikana. Avustuksella palkataan nuorisotyöntekijöitä, jotka ovat nuoria varten kouluissa ja oppilaitoksissa. Nuorisotyöntekijät tukevat nuorten oppimista, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta yhteistyössä koulun muun kasvatushenkilöstön kanssa. Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvistaa heidän elämäntaitojaan sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Lapissa avustuksen turvin voidaan palkata nuorisotyöntekijä kouluun 13 kuntaan ja etsivä nuorisotyöntekijä yhteen kuntaan. 

Lue lisää: 
https://www.avi.fi/web/avi/-/korona-avustuksilla-lisaa-tukea-ja-kohtaavia-aikuisia-lasten-ja-nuorten-arkeen