banneri2.jpg
Uutiset
5.6.2017 Kommentoi valtakunnallista nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaa VANUPO


Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma (VANUPO)

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaisi tietää mielipiteenne luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO). Kysely on avoin kaikille, mutta erityisesti ministeriö toivoo näkemyksiä nuorilta sekä heidän kanssaan työskenteleviltä.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma (VANUPO) on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa hallituskauden ajaksi. Ohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Ohjelman oikeusperusta on voimassa olevassa nuorisolaissa 1285/2016. Koska nuorisolaki uudistettiin kesken hallituskauden, nyt valmisteltavana oleva ohjelma laaditaan vuosiksi 2017–2019. Lain säädöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston 6.4.2017 voimaan tullut asetus nuorisotyöstä ja politiikasta (211/2017).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut luonnoksen ohjelmaksi. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa ohjelman jatkovalmisteluun.
Kysely on avoinna 21.7.2017 asti.

Linkki kyselyyn

VANUPO