banneri2.jpg
Uutiset
3.4.2018 KV-rahoitusta tarjolla - Erasmus+ ohjelman erillishaku: sosiaalinen osallisuus koulutuksessa ja nuorisotoimialalla

 

Erasmus+ -ohjelman erillishaku: Sosiaalinen osallisuus koulutuksessa ja nuorisotoimialalla / Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth, Avaintoimi 3

Komissio on julkaissut ehdotuspyynnön, jonka tavoitteena on tukea sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä hankkeita koulutus- ja nuorisoalalla.

Hankkeiden yleisenä tavoitteena on joko:

1.) Osallistavan oppimisen hyvien käytäntöjen levittäminen ja/tai kehittäminen. Kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. paikallisella tasolla kehitettyjen hyvien käytäntöjen soveltamista laajemmassa mittakaavassa tai siirtämistä toiseen kontekstiin.

tai

2.) Innovatiivisten menetelmien ja käytäntöjen kehittäminen ja toteuttaminen osallistavan opetuksen edistämiseksi.

Koulutuksen (Lot 1) ja nuorisotoiminnan (Lot 2) hankkeille on lisäksi asetettu omat erityistavoitteet, jotka on kuvattu tarkemmin ehdotuspyynnössä ja hakijan oppaassa (Applicants’ Guidelines).

Nuorisoalan hankkeille on jaossa yhteensä 2 miljoonaa euroa. (koulutusalan hankkeille 12 miljoonaa euroa).

Komissio järjestää hakijoille 16.4.2018 infotilaisuuden webinaarina.

Tietoa tilaisuudesta ja ilmoittautuminen:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/infoday-social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth-call_en

Hakuaika päättyy 22.5.2018.

Ehdotuspyyntö ja tarkemmat tiedot hausta komission verkkopalvelussa:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth_en

Komissio järjestää hakijoille 16.4.2018 infotilaisuuden webinaarina. Tietoa tilaisuudesta ja ilmoittautuminen:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/infoday-social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth-call_en