banneri2.jpg
Uutiset
18.3.2019 Harrastamisen strategia valtionhallinnon yhteiseksi päämääräksi lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseen

25 strategista toimenpide-esitystä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen strategia -työryhmä esittää 25 strategista toimenpidettä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi, muun muassa Liikkuva koulu –ohjelman laajennusta, nollatoleranssia kiusaamiselle ja syrjinnälle harrastuksissa, harrastamisen huomioimista sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä sekä lapsistrategian hyväksymistä seuraavalla hallituskaudella. Lisäksi esitetään käynnistettäväksi valtionhallinnon yhteistä strategiaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Harrastamisen strategia luovutettiin ministeri Sampo Terholle 15. helmikuuta.

Nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho käynnisti harrastamisen strategian syyskuussa 2018 lasten ja nuorten harrastamisen kehittämiseksi. Terhon mukaan harrastamisen strategian taustalla oli valtion nuorisoneuvoston, valtion liikuntaneuvoston ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tilaama selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi.

- Lasten ja nuorten harrastamista on kehitettävä lukuisin toimenpitein, joita julkaistussa harrastamisen strategiassa esitetään. Käynnistin strategian, jotta lasten ja nuorten harrastustoimintaa edistäviä toimenpiteitä voitaisiin kartoittaa mahdollisimman laajasti. Harrastamisen strategia on ensimmäinen askel kohti valtionhallinnon yhteistä päämäärää lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi, Terho sanoo.

- Harrastamisella voidaan tukea lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Nuorten vapaa-ajasta harrastuksineen ja kavereineen on muodostunut merkittävä koulussa opittavien tietojen ja taitojen täydentäjä. Nuorisobarometrin mukaan nuoret katsovat oppineensa joitakin asioita selvästi enemmän koulun ulkopuolella kuin koulussa.

Helmikuussa 2019 julkaistavan Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 89 prosenttia 6–29-vuotiaista lapsista ja nuorista vastasi, että heillä on jokin harrastus.

- Lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastusta, on noin 10 prosenttia. Tähän on puututtava. Harrastamisen esteet tulee nostaa esiin ja purkaa, koska harrastaminen on oltava aidosti kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus. Harrastamisessa tapahtuvaan kiusaamiseen puuttumiseksi laadimme yhteistyössä sidosryhmien kanssa ohjeistuksen harrastustoimijoille.

- Liian moni nuori jättää aloittamatta harrastuksen tai keskeyttää sen liian suurten kustannusten vuoksi. Meillä on olemassa harrastustakuu, mutta olen peräänkuuluttanut, että sen toteuttamiseksi tarvitaan enemmän konkretiaa. Yläkouluikäisten harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä otetaan nyt merkittävä askel Harrastuspassin myötä, jonka valmistelun käynnistin vuoden 2017 syksyllä. Harrastuspassi on yläkouluikäisille tarkoitettu älypuhelimella toimiva sovellus, jonka tavoitteena on parantaa nuorten harrastamisen saavutettavuutta. Harrastuspassi sisältää nuorille räätälöityjä harrastusetuja, kuten pääsylippuja uimahalliin ja kuntosalille, lippuja esityksiin, konsertteihin ja erilaisiin tapahtumiin. Harrastuspassi on tulossa tänä vuonna nuorten käyttöön.

Harrastamisen strategia sisältää toimenpiteitä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Harrastamisen strategian ikäryhmäksi on määritelty 6–25-vuotiaat lapset ja nuoret. Pääpaino on koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen lisäämisessä sekä niiden lasten ja nuorten tavoittamisessa, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta mieleiseen harrastukseen.

Lue lisää ministeriön tiedotteesta:
https://minedu.fi/25-strategista-toimenpide-esitysta-lasten-ja-nuorten-harrastamisen-edistamiseksi

Harrastustoimijoille tulossa ohjeistus kiusaamiseen puuttumiseksi

Ministeri Sampo Terhon mukaan jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus mieluisaan harrastukseen. Lasten ja nuorten harrastamista määrittää kuitenkin merkittävästi esimerkiksi perheen taloudellinen tilanne. Myös kiusaaminen on liikuntaharrastuksessa valitettavan yleistä. Harrastustoimijoille on tulossa ohjeistus kiusaamiseen, epäasialliseen kohteluun ja syrjintään puuttumiseksi. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho avasi lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2018 julkistamistilaisuuden tänään Säätytalossa.

Lue lisää ministeriön tiedotteesta:
https://minedu.fi/harrastustoimijoille-tulossa-ohjeistus-kiusaamiseen-puuttumiseksi