banneri2.jpg
Uutiset
21.12.2018 Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen haettavina 1.1.-15.11.2019


Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. (Avustusta nuorisotyön ja -toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä).

Avustusten hakuaika on 1.1 – 15.11.2019. Avustuksilla tuetaan nuorisolain (1285/2016) sekä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa. Kehittämisavustusta ei myönnetä hakijaorganisaation perustoimintaan eikä kertaluontoisiin, yksittäisiin tapahtumiin.

Lisätietoa ja hakuohjeet: http://www.avi.fi/web/avi/lapsi-ja-nuorisopolitiikan-alueellinen-koordinaatio