banneri2.jpg
Uutiset
5.3.2018 EU:n tietosuojauudistus näkyy myös nuorisotyössä

 

EU:n tietosuojauudistus näkyy myös nuorisotyössä

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava.

Uusi asetus vaikuttaa myös kaikkiin nuorille suunnattuja digitaalisia palveluja tuottaviin toimijoihin. Keskeistä ja uutta tietosuoja-asetuksessa on muun muassa riskiperusteinen lähestymistapa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava ja dokumentoitava.

Esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löydät ohjeita ja koulutuksia, jotka auttavat tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa. Myös Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi (Nusuvefo) on tuottamassa tämän vuoden aikana tukimateriaalia tietosuoja-asetusten soveltamiseen nuorisotyössä.

Lähde: Verken uutiskirje 3/2018 (12.3.2018)