banneri2.jpg
Uutiset
22.9.2017 Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti julkaistu

http:///

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti julkaistu

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 on järjestyksessään kolmas kuntien nuorisotyöntekijöiden digitaalisen median ja teknologian käyttöä kartoittava selvitys. Vuoden 2017 selvitys pureutuu edellisiä selvityksiä syvemmin digitalisaation vaikutuksiin nuorisotyössä. Selvityksessä on myös kartoitettu aiempaa laajemmin esimiesten kokemuksia digitaalisen median ja teknologian käytöstä.

Tulosten mukaan sekä työntekijöiden että esimiesten asenteet digitaalista nuorisotyötä kohtaan ovat myönteisiä. Digitaalisen median ja teknologian käyttö on kunnallisessa nuorisotyössä ennen kaikkea älypuhelinten ja sosiaalisen median hyödyntämistä viestintään ja yhteydenpitoon. Digitaaliseen mediaan ja teknologiaan liittyvät teemat näkyvät myös nuorisotyön sisällöissä esimerkiksi arkisina keskusteluina nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista.

Yhtenä merkittävimmistä haasteista digitaalisen nuorisotyön toteuttamiselle ja kehittämiselle nousi sekä työntekijöiden että esimiesten vastauksissa tavoitteiden uupuminen. Lisäksi tavat arvioida tavoitteiden toteutumista vaihtelevat suuresti eri organisaatioissa. Niin ikään merkittävinä haasteina koetaan työajan sekä osaamisen riittämättömyys. Työntekijöistä 74 % ei koe saaneensa pohjakoulutuksestaan tarvittavia tietoja digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseen. Esimiehistä 42 % ilmoitti järjestäneensä työn­tekijöille kuluneen vuoden aikana koulutusta digitaalisesta nuorisotyöstä, ja 83 % mainitsi huomioivansa digitaalisen nuorisotyön osaamisen uusien työntekijöiden rekrytoinneissa.

"Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea" - Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti on luettavissa Verken sivuilta osoitteessa https://www.verke.org/wp-content/uploads/2017/09/Digitaalinen-nuorisotyo-kunnissa.pdf.

Lisätietoja:
Heikki Lauha, heikki.lauha(at)verke.org, puh. 040 3361 856 tai
Suvi Tuominen, suvi.tuominen(at)verke.org, puh.  041 5121 703