VERÄJÄ Banneri.jpg

NUORTEN TYÖPAJA

Työpaja on sekä fyysinen ympäristö että moniammatillinen metodi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan yksilön työmarkkina- ja koulutusaseman paranemiseen.
Työpajatoiminta Ylitorniolla on malliltaan seinätön työpaja. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole varsinaista fyysistä työpajaa jossa olisi tuotannosta toimintaa. Seinättömään työpajatoimintaan tulevat nuoret ohjataan heille sopiviin toimintoihin kunnan yksiköissä tai yrityksiin. Jokaiselle tehdään "urasuunnitelma" jossa pyritään löytämään kullekin sopiva polku eteenpäin. Olemme asiakkaan ja työnantajan apuna ja tukena työllistymiseen liittyvissä asioissa.


Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. Pajatoiminnassa merkittävässä roolissa on yksilöohjaus, jonka tukena on moniammatillinen verkosto.

Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja. Työpajat tarjoavat myös vaihtoehtoisen väylän koulutukseen, mikäli koulunkäynti on keskeytynyt, ei kiinnosta tai siihen ei ole edellytyksiä.

Monet työpajat tarjoavat palveluja kaiken ikäisille valmentautujille. Henkilön ikä, työmarkkina-asema, mahdollinen vamma tai sairaus vaikuttaa siihen millaista valmennuspalvelua hänelle tarjotaan. Työ- ja yksilövalmennuksen ohella useat pajat tarjoavat myös kuntoutuspalveluja sekä työ- ja toimintakyvyn arviointiin liittyviä palveluja. Työpajoissa palvelut räätälöidään valmentautujien tarpeiden mukaan. Valmennuksessa edetään aina asiakkaan ehdoilla. Työpaja toimii matalan kynnyksen periaatteella toisin sanoen työt ja muut toimenpiteet sovitetaan aina valmentautujan kykyjen ja motivaation mukaan. Työpajojen tarjoaman työ- ja yksilövalmennuksen tavoitteena voi olla asiakkaan kuntoutusprosessin tukeminen sekä työhön tai koulutukseen pääsyn tukeminen.

Työpajajakso on osa palvelukokonaisuutta, jossa yhteistyötä tekevät mm. työvoimahallinto ja sosiaalitoimi. Työpajajakson pituus on keskimäärin 6 kuukautta.

Työpajojen menetelmiksi ovat käytännön työn tekemisen ohella vakiintuneet työvalmennus ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakykyvyn ja arjenhallintakyvyn kehittämistä. Yhtenä uutena pajatyöskentelyn muotona Ylitorniolla on nuorten kesäyrittäjyyskurssi. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään jatkuvasti paikkakunnan nuorten tarpeita mahdollisimman hyvin palveleviksi.


Työpajan yhteystiedot: Työvalmentaja Puh. 0400-394790