NUORISOTOIMINTA

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia edistävää vapaata kansalaistoimintaa, luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle sekä osallistua nuorisopoliittiseen suunnitteluun ja kehittämistyöhön.

Kunnan nuorisotyön tehtävänä on vaikuttaa nuorten elämään paikkakunnalla siten, että nuorilla olisi mielekkäitä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Toiminnan painopisteenä on myös nuorten elinoloihin (työllisyys ja koulutus, asuminen ja toimeentulo, henkinen hyvinvointi ja terveys sekä osallistuminen ja harrastustoiminta) vaikuttaminen.

Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota nuorelle mahdollisuuksia kehittää valmiuksiaan ja toteuttaa itseään. Nuorisotyön tulee poistaa esteitä, jotka haittaavat nuoren oman tulevaisuuden rakentamista.

Nuorisotalossa tehtävän nuorisotyön sekä muun nuorisotoiminnan kohderyhmänä on pääasiallisesti 7-19-vuotiaat. Erilaisilla nuorisotyön menetelmillä tavoitetaan tämän ikäryhmän lisäksi myös jo aikuistuvia nuoria, esim. työllistämistoimenpiteet (nuorten kesätyöt) koskettavat kaikkia alle 29-vuotiaita.

Yhteystiedot
Nuorisotoimisto
Laura Kantomaa
Käyntiosoite: Kunnantoimisto, Alkkulanraitti 55
Postiosoite: Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO
Puh. 040-5720327
Sähköposti: laura.kantomaa@ylitornio.fi