Rock-Juna Hanke

Rock-Juna hanke on Lapin Aluehallintaviraston osarahoittama hanke, jonka avulla lisätään Tornio-Haaparanta alueen kulttuuripohjaista harrastustoimintaa. Hankkeen aikana jatketaan Tornion nuorisotoimen Kulttuurihäiriö-toimintaa, joka on tähän asti ollut suurilta osin bänditoimintaa, eli erilaisia musiikkitapahtumia.

Hankkeen myötä toimintaan halutaan tuoda mukaan myös muita nuorisokulttuurin osa-alueita. Hankkeen aikana tullaan järjestämään erilaisia leirejä ja workshoppeja, joissa nuoret pääsevät toteuttamaan itseään eri nuorisokulttuurin osa-alueilla.

Hankkeen aikana tullaan tekemään yhteistyötä Meri-Lapin kunnissa ja Lapin läänin alueella. Samoin Ruotsin puolella, niin Haaparannalla kuin muissakin Pohjois-Ruotsin kunnissa.

                                  Rockjuna.png