Kaikista paras kaveri

 

Mikä?

Kaikista paras kaveri on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on luoda pysyvä toimintamalli suunnitelmalliselle, yhdenvertaisuutta edistävälle ja vihapuhetta ennaltaehkäisevälle nuorisotoiminnalle Tornio – Haaparanta- alueella.

Tarkoituksena on myös vahvistaa nuorten sosiaalisia valmiuksia kohdata erilaisuutta ja toimia vihapuhetta ja syrjintää vastaan sekä mahdollistaa syrjinnästä vapaa nuorisotoiminta, jossa jokainen voi tuntea olevansa samanarvoinen ja vapaasti oma itsensä. Työssä käytetään erilaisia osallisuutta edistäviä ja yhteisöllisyyttä tukevia menetelmiä, joiden avulla lisätään tietoa ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Hankkeen kautta autetaan myös maahanmuuttajataustaisia nuoria sosiaalisen verkoston luomisessa ja mielekkään harrastuksen löytämisessä. Hankkeen puitteissa luodaan myös Tornion nuorisotoimen yhdenvertaisuussuunnitelma.

Hankkeen aikataulu on 1.1.2017 – 31.12.2018.

Kenelle? Miten?

Pääkohderyhmänä ovat 12 - 29-vuotiaat torniolaiset nuoret sekä kuntapaikalla Torniossa olevat pakolaisnuoret perheineen. Pääasiallisina toimintapaikkoina ovat alueen nuorisotilat, koulut, nuorisotoimen harrastusryhmät sekä nuorisotoimien järjestämät tapahtumat Torniossa ja Haaparannalla.

Käytännössä toimintaa on tähän asti toteutettu mm. ryhmäyttämällä ala- ja yläkoulujen luokkia, järjestämällä tempauksia erilaisten vihapuheeseen tai kiusaamiseen liittyvien teemapäivien ja -viikkojen tiimoilta, järjestämällä kansainvälisiä teemailtoja nuorisotiloilla, järjestämällä perheille avoin harrastustapahtuma sekä vierailemalla rippileireillä yhdessä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa. Hankkeen puitteissa toimii kaikenikäisille naisille suunnattu kansainvälinen kahvila torstaisin klo 16-18 Taukotuvalla (os. Puutarhakatu 14). Tervetuloa mukaan!

Hankkeen puitteissa tehdään runsaasti yhteistyötä ruohonjuuritasolta lähtevän asennekasvatuksen myötä vihapuheen vähenemiseksi ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Yhteistyötahoja ovat tähän menneessä olleet yläkoulut, lukio, Peräpohjolan opisto, ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu, Tornion kansalaisopisto, Tornion liikuntatoimi, Aineen taidemuseo, Tornion kaupunginkirjasto, Perheiden talo sekä Meri - Lapin Seta ry.

Hankkeeseen otetaan mielellään nuoria mukaan esim. työssä oppijoiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan toimia vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi.