TÄYSKÄSI RYHMÄYTYSTOIMINTA

Seiskaluokkalaisten Täyskäsi- eli ryhmäytystoiminnalla on Torniossa pitkät perinteet. Ensimmäinen Täyskäsipäivä toteutetaan elo-syyskuussa kouluympäristössä. Ryhmäytyspäivän tarkoituksena on tutustuttaa pelien ja leikkien keinoin oppilaat toisiinsa, luoda pohja keskinäiselle luottamukselle, parantaa luokkahenkeä sekä yhteistyö- ja kaveritaitoja. Ryhmäyttäjinä toimivat nuoriso-ohjaajat, seurakunnan nuorisotyöntekijät ja Peräpohjolan Opiston opiskelijat.

Toinen Täyskäsipäivä toteutetaan loka-marraskuussa seurakunnan leirikeskuksessa Antinsaaressa. Ryhmäytyspäivä koostuu erilaisista toimintakokemusharjoitteista ja leikeistä. 
Kevät lukukaudella seiskaluokkalaisten ryhmäytystoimintaa toteutetaan seiskaluokissa ilmenneiden haasteiden ja tarpeiden mukaan.

                     ryhmäytys2..jpg             ryhmäytys1..jpg