skedepiha.jpg

Raumon yläkoulu

Koulunuorisotyö Raumon yläkoululla

Raumon koulunuorisotyössä on Tornion nuorisotoimelta koulunuoriso-ohjaaja Terttu Mäkimartti. Koulunuorisotyö on samansuuntaista kuin Tornion toisella yläkoululla Putaalla. Koulunuorisotyötä on ollut mukana kehittämässä Tornion kaupungin Perheille parasta – työniloa työntekijöille – hanke, jonka yhteistyökumppanina toimii Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Koulun rehtori ja opinto-ohjaaja ovat osaltaan tukeneet koulunuorisotyön jalkautumista Raumon koululle yhteistyössä hankkeen kanssa. Lisäksi yhteistyössä on ollut pari tuntia viikossa Tornion seurakunnan työntekijä. Hän osallistuu välituntitoimintaan tiedottamalla oppilaita seurakunnan tapahtumista, kesätöistä ja rippikoulu- ja leiritoiminnasta.

Syksyn alussa Tornion nuorisotoimen ohjaajat ryhmäyttävät Raumon koulun kaikki seiskaluokkalaiset yhdessä Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoiden kanssa. Jatkoryhmäytykset ovat oppilaille vielä lokakuussa, ja kolmannen kerran kevätlukukaudella. Aiheena on muun muassa pohtia ja vahvistaa omaa osallisuutta luokassa ja lisätä muiden positiivista huomioimista opettelemalla erilaisia sosiaalisia taitoja. 

Yhtenä suurena apuna koulunuorisotyön mallin kehittämisessä ovat olleet myös Raumon koulun tukioppilaat opettajansa kanssa. Tukioppilaat, tukarit, ovat pitäneet nuoriso-ohjaajan kanssa koululla mm. ”Kiusaamista vastaan” tunteja ja erilaisia teemapäiviä. Yhdessä tukarien kanssa on mietitty myös välituntitoimintaa. Koululta löytyi omasta varastosta pingispöytä, joka on ollut ahkerassa käytössä 2-3 kolmena päivänä viikossa välituntien ajan. Opettajien kanssa suunniteltiin yhteisiä teemoja, mm. terveystiedon tunnit joiden aiheena seksuaalikasvatus, jotka järjestettiin yhteistyönä kaikille kahdeksasluokkalaisille kevään 2017 aikana. 

Koulunuoriso-ohjaaja on toiminut Raumon koululla kahtena päivänä viikossa syksystä 2016 lähtien omassa luokassa, joka on sisustettu rennon oloiseksi. Tila toimii nimellä Kioski. Kioskissa voi käydä välitunnilla juttelemassa, pelailla, pitää pienryhmätoimintaa tai tavata nuoriso-ohjaajan vaikka yksin.   Lisäksi oppilaiden vanhemmilla on ollut mahdollisuus tulla Kioskiin pohtimaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi oppilaan arjen tukemisessa ja kouluviihtyvyydessä. Myös Wilman kautta vanhemmat saavat helposti yhteyttä koulunuoriso-ohjaajaan. Koulunuoriso-ohjaaja osallistuu myös koulun vanhempainiltaan, jossa tiedotetaan koulunuorisotyöstä.   Tärkeä osa koulunuorisotyötä on myös tiedottaminen harrastus-, opiskelu- työllistymis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Tornion nuorisoneuvostossa on suuri edustus oppilaita Raumon koululta. 

Kuvia Raumon yläkoululta