Päihdeputki

Kuudesluokkalaisille tarkoitettu ennaltaehkäisevän päihdetyön elämyksellinen tapahtuma on nimeltään Päihdeputki. Päihdeputki koostuu erillisistä teemoista, joissa päihteiden haitat tuodaan esiin näytelmän keinoin. Teemoina voivat olla esimerkiksi tupakka, nuuska, alkoholi, energiajuoma, nettikäyttäytyminen tai muut kulloinkin pinnalla olevat ilmiöt. Jokaisen päihdeputkitapahtumaan osallistuvan luokan kanssa pidetään lopuksi palautekeskustelu, jossa puretaan esille nousseita ajatuksia ja tuntemuksia.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö on hyvä aloittaa jo alakouluikäisille, koska yhä nuoremmat kokeilevat päihteitä. Tapahtumalla herätellään myös vanhempia näistä ilmiöistä ja ongelmista, jotka voivat koskettaa heidän lapsiaan. Tapahtumaan liittyvä vanhempainilta järjestetään ennen varsinaista oppilaiden päihdekasvatuspäivää.

Tornion kaupungin Inforyhmä järjestää tapahtuman vuosittain kaikille kuudesluokkalaisille yhteistyössä Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoiden kanssa.