skedepiha.jpg

Lisäksi

ETSIVÄ NUORISOTYÖ - KOPPI

Etsivät nuorisotyöntekijät tekevät tiiviisti yhteistyötä yläkoulujen, lukion ja Lappian opinto-ohjaajien sekä oppilashuollon henkilökunnan kanssa.

Lisätietoja: reija.nurkkala@tornio.fi ja elina.viisanen@tornio.fi

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Putaan koulun laajennetussa oppilashuoltoryhmässä ovat vakituisesti mukana nuoriso-ohjaaja Johanna Kallio sekä etsivät nuorisotyöntekijät Reija Nurkkala ja Elina Viisanen. Raumon koulun oppilashuoltoon osallistutaan kutsuttaessa (Jan-Mikael Hakomäki, Reija Nurkkala, Elina Viisanen).

TUKIOPPILASTOIMINTA ELI TUKARIT

Tukioppilastoiminta on konsepti, joka rakentuu sen ajatuksen ympärille että oppilaat itse auttavat ja tukevat muita oppilaita, toimimalla hyvänä esimerkkinä. Tukioppilaina toimivat tavalliset nuoret, jotka ovat kiinnostuneita läheisistään ja, jotka haluavat toimia mallina muille. Tukioppilas on positiivinen, sosiaalinen, ystävällinen ja ymmärtäväinen. Tukarit suunnittelevat erilaisia tapahtumia koululle ja vapaa-ajalle. Tukioppilastoiminnan tukena ja yhtenä moottorina toimii nuoriso-ohjaaja. johannakallio.nuorisotoimi@tornio.fi