HAAPARANNAN KIELIKOULUN YLÄ- JA ALAKOULU


Koulunuoriso-ohjaaja Terttu Mäkimartti on Kielikoululla kerran viikossa torstaisin. Koulunuorisotyö on tiivistä myös alakoulussa yhteistyössä opettajien kanssa. Tärkeänä on koettu lasten ja nuorten pienryhmät ja eri luokkien ryhmäytykset ympäri kouluvuoden. Opettajien ja koulukuraattorin kanssa yhteistyö on muotoutunut toimivaksi.

Pyyntö ryhmäytykseen tulee yleensä luokan opettajalta tai koulukuraattorilta. Ryhmäytyksiä pidetään yleensä silloin kun uusi oppilas tulee luokkaan tai havaitaan luokassa yksinäinen oppilas tai oppilaita.  Ryhmäytykset on aloitettu tarvittaessa jo alakoulun kakkosluokalta. Tärkeäksi on koettu myös luokassa havainnointi ja oppilaiden yksilötapaamiset sekä yhteistyö lapsen tai nuoren perheen kanssa.

Terttu Mäkimartti
Koulunuoriso-ohjaaja
p. 0400 810 841 
Wilma, sp: terttu.makimartti@tornio.fi 
fb: Tornion nuorisotoimi Terttu Mäkimartti