JANTTERIT – POIKATYÖ

Poikatyölle on kouluissa tarvetta. Useinkaan peruskoulujen oppimisympäristö, täyteen ahdettuine opetussuunnitelmineen ja –odotuksineen, ei anna pojille toiminnallista oppimisen mahdollisuutta. Koulujen välitunneilla ja tunneilla vallitseva nokkimisjärjestys kannustaa poikia hankkimaan arvostusta väärillä keinoilla. Ulkoa opittavan tiedon halveksunta ja miehen mallin puuttuminen ajavat poikia kohti konfliktinhakuista miehuutta, joka on piikit pystyssä kaikkea ulkoa tulevaa pakkoa kohti. Poikatyössä ohjaajilla on mahdollisuus kanavoida tätä kapinaa ja kyseenalaistamista rakentaviin väyliin. Poikatyö antaa pojille muuta ajateltavaa ja tekemistä, kuin mihin he päätyisivät omin neuvoin.

Jantterit –poikaryhmä on perustettu yläkouluikäisten poikien koulumotivaation, sosiaalisten taitojen ja itsetunnon parantamista varten. Jantterit -ryhmätapaamisissa sovelletaan John Dewey:ltä peräisin olevaa learning by doing –menetelmää eli poikatyö toimii tekemisen kautta. Ajatus siitä, että poikaryhmän pojat ovat itse päättämässä ryhmänsä toiminnan sisällöstä on myös lähtöisin edellä mainitulta ajattelijalta.

Ryhmän ideaali koko on 6 – 7 poikaa. Ryhmä pysyy silloin tarpeeksi pienenä, jotta inhimillinen kontakti on mahdollista, eikä se ruoki kenenkään jäsenensä syrjään vetäytymistä. Jantteri -ryhmät kokoontuvat keskiviikko- ja torstai-iltapäivinä.

Poikien, joilla on sopeutumisvaikeuksia koulujärjestelmään, valitseminen ryhmään tehdään koulun ja nuorisotyöntekijän yhteistyöllä. Vapaaehtoisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä ryhmää muodostettaessa. Kaikkiin ryhmätapaamisiin ei ole pakkoa osallistua, mutta välitämme poissaolotiedot kouluille jotta lintsaamiselta vältytään.

Jantteri -tapaamisissa on tilaa ”pöljäilylle” ja vaihtoehtoiselle ohjelmalle. Asioihin ”heittäytyminen” on sallittua, ja juuri sallivuus tekee toiminnasta mielekästä interventiota koulumaailmaan. Ohjaajien rooli kaiken mahdollistamisessa on äärimmäisen tärkeä, sillä keskustelevan ja ideoivan ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen vaatii ennakkosuunnittelua ja toisaalta uskallusta heittäytyä epävarmoihin suunnitelmiin yhtä aikaa.

Lisätietoja: jan-mikael.hakomaki@tornio.fi p.050-576 0498