skedepiha.jpg

Alakoulut

PÄIHDEPUTKI

Kuudesluokkalaisille tarkoitettu päihdeputki on nuorten päihde- ym. valistukseen kehitetty ennaltaehkäisevän päihdetyön elämyksellinen tapahtuma. Päihdeputki koostuu erillisistä ”huoneista”, joissa kävijöitä valistetaan erilaisten efektien keinoin. Teemoina voivat olla esimerkiksi tupakka, nuuska, alkoholi, energiajuoma, nettikäyttäytyminen tai muut kulloinkin pinnalla olevat ilmiöt. Jokaisen päihdeputken kiertäneen ryhmän kanssa pidetään lopuksi palautekeskustelu, jossa puretaan esille nousseita ajatuksia ja tuntemuksia.

Kuudesluokkalaiset ovat hyvä kohderyhmä, koska kokeiluja ei vielä ole paljon, mutta seuraava askel on yläkouluun siirtyminen ja siellä kokeilut ovat jo yleisempiä. Tapahtumalla herätellään myös vanhempia ilmiöistä ja ongelmista, jotka voivat koskettaa heidän lapsiaan. Vanhempainilta tapahtumaan liittyen järjestetään ennen varsinaista oppilaiden päihdekasvatuspäivää.

Tornion kaupungin Inforyhmä järjestää tapahtuman vuosittain kaikille kuutosluokille yhteistyössä Peräpohjolan Opiston kanssa.

NUORISOTILAT TUTUKSI

Muutamat kuutosluokat ovat opettajan johdolla käyneet keväisin tutustumassa koulunsa lähellä sijaitsevaan nuorisotilaan, sen toimintaan ja ohjaajiin. Tutustuminen on koettu hyödylliseksi, koska seiskaluokkalaiset pääsevät jo nuorisotilojen kävijöiksi ja ensimmäisinä koulupäivinä tutun näköiset nuoriso-ohjaajat ovat luokkia ryhmäyttämässä.

Kaikki Tornion kutosluokkalaiset voivat tulla tutustumaan kevään aikana tiloihin esimerkiksi opettajansa johdolla. Opettaja voi ottaa yhteyttä suoraan nuoriso-ohjaajiin ajankohdan sopimiseksi.