skedepiha.jpg

Adapteri

ADAPTERI-MEDIAHANKE 

IMG_8715.JPG

Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorisotyön muotoja, joissa voidaan yhdistää luovuus ja teknologia, hyödyntäen median eri työskentelytapoja. Adapterin toiminnat, palvelut ja henkilökunnan ammattitaito ovat käytettävissä kaikille palveluita haluaville, oppiaineeseen katsomatta. Media, kohtaamisen ja työskentelyn välineenä on arvokas ja monelle nuorelle tuttu, jopa luonnollinen tapa työskennellä.

Adapteri tekee jo laaja-alaista yhteistyötä useamman koulun kanssa. Esimerkiksi Putaan yläkoulun ilmaisutaitoryhmät sekä Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat opettajineen hyödyntävät Adapterin palveluita, ammattitaitoa ja välineitä tasaisin väliajoin opinnoissaan. Media ja sen tarjoamat tuhannet keinot ja mahdollisuudet, ovat yksi opetusmenetelmä. Adapterin erilaisista mediatoiminnoista koostuvia mediataito- ja mediakasvatuspäiviä voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää ryhmälle kuin ryhmälle, ryhmien ja yksilöiden tarpeet ja toiveet huomioiden. Mediaa voi hyödyntää lähes jokaisessa asiassa, ja Adapteri –pajat ovat aina muunneltavissa. Erilaisia tehtäviä ja toimintoja voidaan rakentaa eri teemojen (esim. rasismi, kiusaaminen, seksuaalisuus) ympärille tai myös koulun oppiaineiden ympärille. Vaihtoehto on myös välineisiin tutustuminen harjoitteiden kautta, tehden erilaisia ryhmätyöskentelytehtäviä. Adapteri-hanke toimii keskustassa, Nuorisotiedotuspiste Aaltosen tiloissa ja tilasta löytyy monenlaisia välineitä mediatyöskentelyyn. Mediakasvatukseen ja sosiaaliseen mediaan liittyviin opintoihin voi Adapterista pyytää apuja, välineitä ja menetelmiä.

Työskentelyssä uuden oppiminen, asioista innostuminen ja nuoren oman äänen kuuluviin saaminen ovat tärkeimpiä asioita. Adapteri-pajat löytyvät tarkemmin osoitteesta adapteritornio.blogspot.com. Adapteri-hankkeella on myös Youtube –kanava, josta löytyy luokkien ja nuorten toimintaryhmien kanssa tehtyjä videoita. Tällä hetkellä videoita on jo yli 90. Linkki Youtube-kanavalle löytyy blogista.

Lisätietoja: markku.lukkariniemi@tornio.fi p.0400-768604.