Nuorisotyö kouluissa
Koulussa tapahtuvan nuorisotyön keskeisiä tavoitteita on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Pieksämäen peruskouluissa. Tehtäväkenttänä on oppilaiden kannustaminen, tukeminen ja motivointi sekä voimaannuttaminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Samalla tuetaan lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vanhemmuuden tukemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä voi toimia koulun arjessa esim. ohjaajana, läsnäolevana aikuisena, kasvattajana, innostajana ja koordinaattorina. - See more at: http://www.pieksamaki.fi/palvelut/nuorisotyo-koulussa#sthash.APD5mUKH.dpufKoulunuopr
Koulussa tapahtuvan nuorisotyön keskeisiä tavoitteita on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Pieksämäen peruskouluissa. Tehtäväkenttänä on oppilaiden kannustaminen, tukeminen ja motivointi sekä voimaannuttaminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Samalla tuetaan lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vanhemmuuden tukemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä voi toimia koulun arjessa esim. ohjaajana, läsnäolevana aikuisena, kasvattajana, innostajana ja koordinaattorina. - See more at: http://www.pieksamaki.fi/palvelut/nuorisotyo-koulussa#sthash.APD5mUKH.dpuf
Koulussa tapahtuvan nuorisotyön keskeisiä tavoitteita on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Pieksämäen peruskouluissa. Tehtäväkenttänä on oppilaiden kannustaminen, tukeminen ja motivointi sekä voimaannuttaminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Samalla tuetaan lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vanhemmuuden tukemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä voi toimia koulun arjessa esim. ohjaajana, läsnäolevana aikuisena, kasvattajana, innostajana ja koordinaattorina. - See more at: http://www.pieksamaki.fi/palvelut/nuorisotyo-koulussa#sthash.APD5mUKH.dpuf
Koulussa tapahtuvan nuorisotyön keskeisiä tavoitteita on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Pieksämäen peruskouluissa. Tehtäväkenttänä on oppilaiden kannustaminen, tukeminen ja motivointi sekä voimaannuttaminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Samalla tuetaan lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vanhemmuuden tukemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä voi toimia koulun arjessa esim. ohjaajana, läsnäolevana aikuisena, kasvattajana, innostajana ja koordinaattorina. - See more at: http://www.pieksamaki.fi/palvelut/nuorisotyo-koulussa#sthash.APD5mUKH.dpuf

Koulunuorisotyö on nuorisotyön muoto, jossa nuorisotyöntekijä on kiinteä osa koulun viikoittaista arkea. Nuorisotyöntekijä on osana koulun henkilökuntaa ja hänen vastuullaan on tehtäviä koululla. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa yhteisöllisyyteen kasvattaminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen sekä niihin liittyvät työmenetelmät. 

Nuorisotyö koululla puolestaan tarkoittaa työtä, jossa nuorisotyöntekijä käy koululla, esimerkiksi pitämässä päihdekasvatustunteja tai ryhmäytystuokioita. Nuorisotyöntekijä ei ole koululla vakituisesti, vaan käy koululla tarpeen mukaan.
(Lähde: Koulunuorisotyön käsikirja, Aluehallintovirasto).

  

 Kuva: Lounais-Lappi - Nuorisotyö tuli kouluun 5.10.2016
Koulunuorisotyön keskeisimpiä tavotteita on lisätä nuorten osallisuutta ja aktiivisuutta sekä luoda koulusta mielekkäämpää ja turvallisempaa paikkaa toimia sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn tasoilla. Esimerkiksi kummiluokka- ja ryhmäytystoimintojen tavoitteena on luoda luokkaan turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Kun pelko, turvattomuus ja epävarmuus poistuvat luokasta ja tilalle tulee luottamus, avoimuus ja ilo, niin oppimisympäristö muuttuu positiiviseksi ja luokassa on hyvä olla sekä opiskella. Sosiaalisten taitojen hiominen, erilaisten luokkakavereiden kohtaaminen ja yhteistyö sekä aktiivinen ote elämässä ovat ehdottomasti suurimpia tavoitteitamme.

Nuorisotyön näkökulmasta koulu työympäristönä on perusteltu, sillä siellä tavoitetaan nuoret helpommin. Koululla voidaan toteuttaa ennaltaehkäisevän työn lisäksi varhaista puuttumista. Kaiken nuorille järjestettävän toiminnan lisäksi varhaista puuttumista voidaan edistää muun muassa hyvin toimivilla monialaisilla yhteistyöverkostoilla, kuten laajennetuilla oppilashuoltoryhmillä, joissa on kouluhenkilökunnan lisäksi paikalla myös nuorisotoimen, terveystoimen (nuorisopsykiatria, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ym.) sekä sosiaalitoimen (lastensuojelu) edustajia.

Tornion kaupungin nuorisotoimella tehtävä koulunuorisotyö on seuraavanlaista:

1) Täyskäsi -ryhmäytyspäivä kaikille Tornion seiskaluokkalaisille
2) Kummiluokkatoiminta Putaan yläkoulun 7.-8 luokkalaisille
3) Oppilashuoltoryhmät
4) Koulukierrokset: Etsivä nuorisotyö tutuksi ysiluokkalaisille
5) Erityisryhmätoiminta apua tarvitseville
6) Tukioppilastoiminta eli tukarit
7) Pienryhmätoiminta: tyttötyö Voimaneidot sekä poikatyö Jantterit
8) Päihdeputki kaikille Tornion 6.luokkalaisille
9) Nuorisotilat tutuksi -toiminta kuutos- ja seiskaluokkalaisille
10) Aarteenmetsästys -ryhmäyttämispäivä Tornion yhteislyseon lukion ykkösille
11) Vappukapina -toimintapäivä Tornion yhteislyseon lukion opiskelijoille
12) PPO:n nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien kanssa tehtävä yhteistyö eri tapahtumissa ja toiminnoissa.
13) Adapteri -toiminta; pienryhmätoiminta, erilaiset kouluryhmät
14) Erilaiset tapahtumat ja tempaukset kouluilla

Tutustu toimintoihin tarkemmin pudotusvalikosta vasemmalta.Koulussa tapahtuvan nuorisotyön keskeisiä tavoitteita on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Pieksämäen peruskouluissa. Tehtäväkenttänä on oppilaiden kannustaminen, tukeminen ja motivointi sekä voimaannuttaminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Samalla tuetaan lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vanhemmuuden tukemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä voi toimia koulun arjessa esim. ohjaajana, läsnäolevana aikuisena, kasvattajana, innostajana ja koordinaattorina. - See more at: http://www.pieksamaki.fi/palvelut/nuorisotyo-koulussa#sthash.APD5mUKH.dpuf
Koulussa tapahtuvan nuorisotyön keskeisiä tavoitteita on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Pieksämäen peruskouluissa. Tehtäväkenttänä on oppilaiden kannustaminen, tukeminen ja motivointi sekä voimaannuttaminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Samalla tuetaan lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vanhemmuuden tukemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä voi toimia koulun arjessa esim. ohjaajana, läsnäolevana aikuisena, kasvattajana, innostajana ja koordinaattorina. - See more at: http://www.pieksamaki.fi/palvelut/nuorisotyo-koulussa#sthash.APD5mUKH.dpuf
Koulussa tapahtuvan nuorisotyön keskeisiä tavoitteita on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Pieksämäen peruskouluissa. Tehtäväkenttänä on oppilaiden kannustaminen, tukeminen ja motivointi sekä voimaannuttaminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Samalla tuetaan lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vanhemmuuden tukemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä voi toimia koulun arjessa esim. ohjaajana, läsnäolevana aikuisena, kasvattajana, innostajana ja koordinaattorina. - See more at: http://www.pieksamaki.fi/palvelut/nuorisotyo-koulussa#sthash.APD5mUKH.dpuf