Nuoret vaikuttajat

NUORISONEUVOSTO

Tornion nuorisoneuvosto on tarkoitettu 13 – 25-vuotiaille torniolaisille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan oman kaupungin nuorten asioihin. Tornion nune toimii aktiivisesti ja kokouksia pidetään vähintään kerran kuussa. Sen lisäksi nune on ollut mukana erilaisissa tapahtumissa ja foorumeissa.

Historiaa

Tornion nuorisoneuvosto on toiminut vuodesta 1999 lähtien ja se perustettiin parantamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisoneuvosto tutustuttaa nuoret kunnalliseen päätöksentekoon ja estää nuorten passivoitumista. Tarkoituksena on saada nuorten ääni kuulumaan kaikissa nuoria koskevissa asioissa. Lautakuntapaikka kulttuuri- ja nuorisolautakuntaan saatiin vuonna 2005. Nuorisoneuvosto tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Inarin nuorisovaltuuston kanssa. Myös Haaparannan nuorten vaikuttajien, sekä monien muiden lappilaisten nuorten vaikuttamiskanavien kanssa on yhteistyötä ajan myötä tehty.

Paikallinen nuorisopoliittinen ohjelma

Tornion nuorisoneuvosto on säännöllisin väliajoin päivittänyt paikallisen nuorisopoliittisen ohjelman. Keväällä 2012 nuorisopoliittisen ohjelman päivitys toteutettiin tekemällä videohaastatteluita torniolaisilta nuorilta. Haastattelut koottiin yhteen, noin viidentoistaminuutin mittaiseksi "dokumentiksi", joka on viety syksyllä 2012 eteenpäin, suoraan Tornion kaupunginvaltuustolle asioiden eteenpäin viemiseksi. Nuorisoneuvoston jäsenet haastattelivat nuoria, ja kyselivät heiltä ajankohtaisia asioita, sekä mielipiteitä Tornion tilanteesta. Videokooste keskittyy pääasiallisesti siihen, millaista on olla torniolainen nuori. Onko asumistilanne, opiskelupaikkojen määrä, vapaa-ajanvietto mahdollisuudet, nuorten kuuleminen päättäjien taholta... Ovatko ne kohdallaan?

Miten mukaan nuorisoneuvoston toimintaan?

Tornion nuorisoneuvosto järjestää jokaisella Tornion koululla vaalit aina kauden vaihtuessa. Vaalien ajankohtana löydät koulultasi ohjeet ehdokkaaksi asettumiseksi. Silloin kun ehdokkaita on vain muutama, ei vaaleja tarvitse koululla järjestää. Jos ehdokkaita on kolme tai useampi, on vaalit järjestettävä.

Lisätietoja nuorisoneuvostosta saat Jan-Mikael Hakomäeltä puh. 050-576 0498

Tornion nuorisoneuvostolla on blogi, josta löydät tämän hetkiset jäsenet lueteltuna, siellä ovat myöskin oman koulusi edustajat. Voit tarrata heitä esimerkiksi hiasta - ja näin edistät vaikuttamismahdollisuuksiasi varmasti. Sivuille päivitetään myöskin nuorisoneuvoston ajankohtaiset asiat; niin reissukuvien, kuin pöytäkirjojenkin muodossa. Klikkaa rohkeasti nune:n omille sivuille!

http://tornionnune.blogspot.fi

 

 nune2015.jpg