INFORYHMÄN JÄSENET

Piia Bimberg, Info-ryhmän puheenjohtaja
Taustayhteisö: Tornion kaupunki/A-klinikka
Tehtävänimike: nuorten päihdetyöntekijä
piia.bimberg@tornio.fi
Päihdepalvelut

Armi Nitovuori
Taustayhteisö: Tornion kaupungin Nuorisotoimi
Tehtävänimike: Nuoriso-ohjaaja
 armi.nitovuori@tornio.fi
www.lanuti.fi/tornio

Terttu Mäkimartti
Taustayhteisö: Tornion kaupungin Nuorisotoimi
Tehtävänimike: Nuoriso-ohjaaja/koulunuorisotyö
terttu.makimartti@tornio.fi
www.lanuti.fi/tornio

Tiina Huhtaniska 
Taustayhteisö: Terveyskeskus/koulu-ja opiskeluterveydenhuolto
Tehtävänimike: Terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja
tiina.huhtaniska@tornio.fi

Lea Alioravainen
Taustayhteisö: Tornion seurakunta
Tehtävänimike: Nuorisotyöntekijä
lea.alioravainen@evl.fi

Peräpohjolan Poliisi/Hanna Kosola
Taustayhteisö: Tornion Poliisi

Tornion Sosiaalitoimi
Taustayhteisö: Tornion Sosiaalitoimi

Putaankoulu/Päivi Pukero/Ritva Husa
Taustayhteisö: Tornion koulutoimi
Tehtävänimike: Opinto-ohjaaja
paivi.pukero@tornio.fi
ritva.husa@tornio.fi

Tornion Tulli
Taustayhteisö: Tornion Tulli