SOSIAALINEN NUORISOTYÖ

Sosiaalisen nuorisotyön päätehtävänä on ennaltaehkäisevä päihdetyö sekä nuorille tarpeellisen- ja heidän haluamansa tiedon hankinta ja välittäminen. Nuori saa yksilöllistä tukea ja ohjausta omien valmiuksiensa ja mahdollisuuksiensa vahvistamisessa sekä tietoa erilaisista palveluista.

Lisätietoa:
Nuoriso-ohjaaja Armi Nitovuori puh 040 776 5852

430679_277381299048679_1569116910_n.jpg

INFO-RYHMÄ

Vuonna 1992 Tornioon perustettiin moniammatillinen päihdeinformaatioryhmä, 
joka nimettiin Info-ryhmäksi.

Info-ryhmä on Tornion kaupunginhallituksen asettama työryhmä, joka vastaa 
Torniossa päihteidenkäytön ennaltaehkäisevän työn suunnittelusta ja koordinoinnista.

Info-ryhmään kuuluvat edustajat:
Tornion A-klinikka
Tornion kaupungin nuorisotoimi
Tornion sosiaalitoimi
Yläkoulujen opiskelijaterveydenhuolto/opinto-ohjaajat 
Tornion seurakunta
Tulli 
Tornion poliisi

Info-ryhmän tehtävät ovat:

Seurata paikallista ja valtakunnallista päihdetilannetta ja tiedottaa siitä esim. vanhempainilloissa.

Tehdä ehkäisevää päihdetyötä ja päihteitä koskevia aloitteita paikallis-, alue- ja valtion hallinnoille.

Raportoida vuosittain lautakunnalle, viranhaltijoille sekä muiden organisaatioiden edustajille ennaltaehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta.

Tehdä yhteistyötä Meri-Lapin alueen muiden info-ryhmien kanssa.

Valmistella tarvittaessa projekteja ehkäisevän päihdetyön tarpeisiin.