INFO-ryhmä

SOSIAALINEN NUORISOTYÖ

Sosiaalisen nuorisotyön päätehtävänä on ennaltaehkäisevä päihdetyö sekä nuorille tarpeellisen- ja heidän haluamansa tiedon hankinta ja välittäminen. Nuori saa yksilöllistä tukea ja ohjausta omien valmiuksiensa ja mahdollisuuksiensa vahvistamisessa sekä tietoa erilaisista palveluista.

Lisätietoa:
Nuoriso-ohjaaja Armi Nitovuori puh. 040-7765852

430679_277381299048679_1569116910_n.jpg

INFO-RYHMÄ

Vuonna 1992 Tornioon perustettiin moniammatillinen päihdeinformaatioryhmä,
joka nimettiin Info-ryhmäksi.

Info-ryhmä on Tornion kaupunginhallituksen asettama työryhmä, joka vastaa
Torniossa päihteidenkäytön ennaltaehkäisevän työn suunnittelusta ja koordinoinnista.

Info-ryhmään kuuluvat edustajat:
Tornion A-klinikka
Tornion kaupungin nuorisotoimi
Tornion sosiaalitoimi
Yläkoulujen opiskelijaterveydenhuolto/opinto-ohjaajat 
Tornion seurakunta
Tulli
Tornion poliisi


Info-ryhmän tehtävät ovat:

  • seurata paikallista päihdetilannetta ja tiedottaa siitä esim. vanhempainilloissa
  • vastata kunnassa päihdestrategian toteuttamisesta, seurannasta ja arvioinnista
  • tehdä ehkäisevää päihdetyötä ja päihteitä koskevia aloitteita paikallis-, alue- ja valtion hallinnoille
  • raportoida vuosittain terveyskasvatuksen yhteistyöryhmälle, lautakunnille, viranhaltijoille sekä muiden organisaatioiden edustajille ennaltaehkäisevän päi
  • hdetyön ja päihdestrategian toteuttamisesta
  • seurata koko maata koskevaa päihdetilannetta ja siihen liittyvää keskustelua
  • tehdä yhteistyötä Meri-Lapin alueen muiden info-ryhmien kanssa
  • valmistella tarvittaessa projekteja ehkäisevän päihdetyön tarpeisiin
  • Lisätietoja Repun ja Info-ryhmän toiminnasta: Nuoriso-ohjaaja Armi Nitovuori puh. 040-7765852