ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ  

430679_277381299048679_1569116910_n.jpg

INFO-RYHMÄ

Vuonna 1992 Tornioon perustettiin moniammatillinen päihdeinformaatioryhmä, 
joka nimettiin Info-ryhmäksi.

Info-ryhmä on Tornion kaupunginhallituksen asettama työryhmä, joka vastaa 
Torniossa päihteidenkäytön ennaltaehkäisevän työn suunnittelusta ja koordinoinnista.

Info-ryhmään kuuluvat edustajat:
Tornion A-klinikka
Tornion kaupungin nuorisotoimi
Tornion sosiaalitoimi
Yläkoulujen opiskelijaterveydenhuolto/opinto-ohjaajat 
Tornion seurakunta
Tulli 
Tornion poliisi

Info-ryhmän tehtävät ovat:

Seurata paikallista ja valtakunnallista päihdetilannetta ja tiedottaa siitä esim. vanhempainilloissa. 
Tehdä ehkäisevää päihdetyötä ja päihteitä koskevia aloitteita paikallis-, alue- ja valtionhallinnoille.
Raportoida vuosittain lautakunnalle, viranhaltijoille sekä muiden organisaatioiden edustajille ennaltaehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta.

Tehdä yhteistyötä Meri-Lapin alueen muiden info-ryhmien kanssa.

Lisätietoa:

Ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Tornion Kaupunki/nuoriso-ohjaaja  
Armi Nitovuori, 040 776 5852 armi.nitovuori@tornio.fi

Valmistella tarvittaessa projekteja ehkäisevän päihdetyön tarpeisiin.