KOPPI
koppilogot2 copyok200.jpg       KoppijulistePäivitettypieni.jpg

Mistä on kysymys?

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää sopivat keinot ja tahot,
joiden avulla voidaan tukea nuorta ja nuorta aikuista elämän eri kiemuroissa.

Kenelle tarkoitettu?

Kohderyhmänä on 13-15- vuotiaat sekä 15-28- vuotiaat nuoret.

Mihin tilanteeseen?

·   Jos nuorella ei ole työ- tai opiskelupaikkaa
·   Jos nuori on eroamassa opiskelu- tai työpaikastaan
·   Jos nuorella on ongelmia arjen- ja elämänhallinnan kanssa
·   Jos nuorella on ongelmia asepalveluksen aloittamisessa tai palvelus keskeytyy


Kuka voi olla yhteydessä?

·   Nuori itse
·   Vanhemmat
·   Kouluhenkilökunta
·   Viranomaiset (esim.Kela, TE-toimisto, sosiaalitoimisto, poliisi)
·   Lähipiiriin kuuluva henkilö, jolla on herännyt huoli nuoresta


Yhteistyötahot:

·   Työvoimalasäätiö: työ- ja yksilövalmennus, pajatoiminta
·   TE-toimisto ja työvoiman palvelukeskus: työharjoitteluasiat, ammatinvalinta
·   Sosiaalitoimisto: kuntouttava työtoiminta
·   Kela: erilaiset tuet ja niiden hakeminen
·   Peruskoulu: 7.-9.-luokat
·   Toisen asteen koulutus: Lappian, Peräpohjolan Opiston ja lukion opiskeluasiat
·   Korkeakoulut: Lapin AMK:n opiskeluasiat
·   Mielenterveystoimisto ja nuorisopsykiatria: mielenterveysasiat
·   Nuorisotoimi: vapaa-ajan asiat ja nuorisotiedotus
    Seurakunta: nuorisotyö
    A-klinikka: päihdeasiat


Yhteystiedot:

15-28- vuotiaat

 Aliisa Sakko
p: 0505209738
s-posti: aliisa.sakko@tornio.fi
Facebook: Etsivä nuorisotyö Aliisa Sakko

Elina Viisanen
p: 0503427838
s-posti: elina.viisanen@tornio.fi
Facebook: Etsivä nuorisotyö Elina Viisanen

13-15- vuotiaat

Aleksi Ylitervo
p: 0406877065
s-posti: aleksi.ylitervo@tornio.fi
Facebook: Etsivä nuorisotyö Aleksi Ylitervo

Minna Herukka
p: 0406878267
s-posti: minna.herukka@tornio.fi
Facebook: Etsivä nuorisotyö Minna Herukka