KOPPI
koppilogot2 copyok200.jpg       KoppijulistePäivitettypieni.jpg

Mistä on kysymys?

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää sopivat keinot ja tahot,
joiden avulla voidaan tukea pulassa olevaa nuorta.

Kenelle tarkoitettu?

Kohderyhmänä 15-28- vuotiaat nuoret

Mihin tilanteeseen?

·   Jos nuorella ei ole työ- tai opiskelupaikkaa
·   Jos nuori on eroamassa opiskelu- tai työpaikastaan
·   Jos nuorella on ongelmia arjen- ja elämänhallinnan kanssa
·   Jos nuorella on ongelmia asepalveluksen aloittamisessa tai palvelus keskeytyy


Kuka voi olla yhteydessä?

·   Nuori itse
·   Vanhemmat
·   Kouluhenkilökunta
·   Viranomaiset (esim.Kela, TE-toimisto, sosiaalitoimisto, poliisi)
·   Lähipiiriin kuuluva henkilö, jolla on herännyt huoli nuoresta


Yhteistyötahot:

·   Työvoimalasäätiö: työ- ja yksilövalmennus, pajatoiminta
·   TE-toimisto ja työvoiman palvelukeskus: työharjoitteluasiat, ammatinvalinta
·   Sosiaalitoimisto: toimeentulotukiasiat, kuntouttava työtoiminta
·   Kela: erilaiset tuet ja niiden hakeminen
·   Peruskoulu: 9-luokat
·   Toisen asteen koulutus: Lappian, Peräpohjolan Opiston ja lukion opiskeluasiat
·   Korkeakoulut: Kemi-Tornio AMK:n ja Humakin opiskeluasiat
·   Mielenterveystoimisto ja nuorisopsykiatria: mielenterveysasiat
·   Nuorisotoimi: vapaa-ajan asiat ja nuorisotiedotus
    Seurakunta: nuorisotyö
    A-klinikka: päihdeasiat


Yhteystiedot:

Aliisa Sakko
p: 0505209738
s-posti: aliisa.sakko@tornio.fi
Facebook: Tornion etsivä nuorisotyö Koppi

Elina Viisanen
p: 0503427838
s-posti: elina.viisanen@tornio.fi
Facebook: Tornion etsivä nuorisotyö Koppi