Tornion kaupungin myöntämät avustukset yhteisöille ja nuorten toimintaryhmille


Tornion kaupunginhallitus myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Nuorisotoimen avustuksia voivat hakea myös nuorten vapaat toimintaryhmät sekä rekisteröityjen aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät.

Yhteisöjen a
vustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden (Tornion kaupunkistrategia 2014-2017 ) toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kau­punki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strate­gisten teemojen mukaisesti. 

Avustusmäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen.  Avustusten päättämisen lähtökohtana huomioidaan kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet (palvelu­kysyntä ja tarjonta, palvelualttius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, muut hyvän hal­lintotavan periaatteet). Lisäksi huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä luonne. Yh­teisöjen tekemä verkostoyhteistyö katsotaan eduksi.

Nuorten toimintaryhmien avustuksia myönnetään kohdeavustuksina kertaluonteisiin, tiettynä ajankohtana järjestettävän tapahtuman, toiminnallisen projektin, esiintyismatkan tai vaikkapa nuorisobändin demolevyn tekemistä varten.

Avustusmuotoina ovat:

Toiminta-avustus
Kohdeavustus
Toimitila-avustus

 

Lue lisää avustuksien myöntämisperiaatteista tästä. Sekä lataa täytettävä ja tulostettava avustuslomake tästä.

 

Järjestöt

Torniossa toimii useita nuorisojärjestöjä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa ja tarjoavat erilaisia osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia alueen lapsille ja nuorille.


Lisätietoa:
Auli Pietikäinen
nuorisotyön päällikkö
auli.pietikainen@tornio.fi
p. 0408677842