Avustukset


Tornion kaupungin myöntämät avustukset yhteisöille

 

Tornion kaupunginhallitus myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden.


Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kau­punki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strate­gisten teemojen mukaisesti.

Avustusmäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen.  Avustusten päättämisen lähtökohtana huomioidaan kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet (palvelu­kysyntä ja tarjonta, palvelualttius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, muut hyvän hal­lintotavan periaatteet). Lisäksi huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä luonne. Yh­teisöjen tekemä verkostoyhteistyö katsotaan eduksi
.

Avustusten avustuslajeina ovat:

  • sosiaali- ja terveystoimi
  • kulttuuritoimi
  • nuorisotoimi
  • liikuntatoimi

Avustusmuotoina ovat:

  • toiminta-avustus
  • kohdeavustus 
  • toimitila-avustus

Avustuksille on laadittu yhteisiä ja kohdennettuja periaatteita ja avustuslajeittain.

 

Järjestöt

Torniossa toimii noin 20 nuorisojärjestöä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa ja tarjoavat erilaisia osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia alueen lapsille ja nuorille.


Lisätietoa: Auli Pietikäinen p. 0408677842