Nuorisotoimi

Tervolan nuorisotoimi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa tarjoamalla heille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tämä onnistuu monisäikeisen yhteistyöverkoston avulla.

Nuorisotoimi kuuluu Tervolassa sivistyslautakunnan toimialaan.

Vapaa-aikatoimisto sijaitsee
kunnanvirastolla 2. kerroksessa osoitteessa
Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Yhteystiedot:

Sivistysjohtaja Tarja Leinonen
  p. 0400 218 521
     
Vapaa-aikaohjaaja Jessica Kangastie


p. 040 590 2699  
     
Etsivä nuorisotyöntekijä   
Satu Karvonen
 
  p. 040 151 9735
 

 
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi @ tervola.fi

Tapahtumia