Nuorisotoiminta

Tervolan nuorisotoimi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa tarjoamalla heille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tämä onnistuu monisäikeisen yhteistyöverkoston avulla.

Nuorisotoimi kuuluu Tervolassa sivistyslautakunnan toimialaan.

Vapaa-aikatoimisto sijaitsee kunnanvirastolla 2. kerroksessa osoitteessa Keskustie 81, 95300 TERVOLA.