Etsivä nuorisotyö

Kenelle tarkoitettu?
Kohderyhmänä 15–29-vuotiaat.

Tavoitteena on?
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa tarjoamalla mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Milloin yhteyttä?
Etsivän nuorisotyöntekijän puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, jos nuori:
• ei opiskele, eikä ole työelämässä tai on eroamassa opiskelu- tai työpaikastaan
• tarvitsee apua esim. toimeentuloasioiden tai muiden virastoasioiden hoitamisessa
• kokee arjessa jaksamisen haastavalta
• harkitsee asepalveluksen keskeyttämistä

 
Kuka voi ottaa yhteyttä?
• Nuori itse
• Vanhemmat
• Oppilaitokset
• Viranomaiset (esim. TE-palvelut, sosiaalitoimi, mielenterveysasema)
• Lähipiiriin kuuluva henkilö, jolla on herännyt huoli nuoresta

 EtsivaNuorisotyoLILA.jpg

 

 

Yhteystiedot

Etsivä nuorisotyöntekijä
Satu Karvonen
Keskustie 81
95300 Tervola
p: 040 1519 735
satu.karvonen(at)tervola.fi

Facebook Tervolan Etsivä Nuorisotyö