Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

EtsivaNuorisotyoLILA.jpg

ETSIVÄ NUORISOTYÖ AUTTAA NUORIA
ELÄMÄN NIVELKOHDISSA

 

Etsivä nuorisotyö on käynnistynyt Tervolassa tänä syksynä. Se on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa ensisijaisesti 15–25-vuotiaille nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Työskentelyn tavoitteena on tarjota tukea erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa tai niille, jotka eivät ole löytäneet jatko-opiskelupaikkaa tai työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Yhteistyön lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet ja toiveet.

Etsivän työn asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen. Työ lähtee liikkeelle jokaisen nuoren omasta tilanteesta ja se muotoutuu yksilöllisesti kunkin nuoren tilanteen mukaan. Kohtaaminen nuoren kanssa on esimerkiksi keskustelua, neuvontaa, rinnalla kulkemista tai nuoren tutustuttamista eri palveluihin. Yhdessä nuoren kanssa pohditaan hänen tulevaisuuden tavoitteitaan, toiveitaan ja rakennetaan reittiä tavoitteen saavuttamiseksi, mutta etsivä nuorisotyöntekijä ei tee asioita nuoren puolesta. Nuori ei välttämättä tiedä mitä palveluita on saatavilla, mihin palveluihin hänellä on oikeus tai hän ei osaa hakeutua niiden äärelle. Etsivällä on aikaa nuorelle ja tehtävänä on tavallaan olla tulkkausapuna yhteiskunnan palveluviidakossa. Kohtaaminen nuoren kanssa on luottamuksellista, eikä hänen asioita kerrota muille viranomaisille ilman nuoren lupaa.

Nuoret voivat olla etsivään suoraan yhteydessä tai he voivat ohjautua toisen ammattilaisen ohjaamana, esimerkiksi kouluilla ja oppilaitoksilla on velvollisuus ilmoittaa ilman koulupaikkaa jäänyt tai opintonsa keskeyttävä nuori etsivälle nuorisotyöntekijälle. Myös huoltaja, kaverit tai muu lähipiiri voivat olla yhteydessä etsivän työn tekijään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea etsivää nuorisotyötä tekevien työntekijöiden palkkaamiseen. Vuonna 2012 valtionavulla tuettua etsivää nuorisotyötä tekee yli 340 henkilöä 279 kunnassa ympäri Suomen. Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa.

Tervolassa etsivää nuorisotyötä tekee etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen. Sadun tavoittaa puhelimitse numerosta 040 1519 735, sähköpostilla satu.karvonen (at) tervola.fi ja Facebookista Tervolan Etsivä Nuorisotyö