Avustukset

Tervolan kunta avustaa yhdistysten (ja yksittäisten henkilöiden) toimintaa erilaisin avustusmuodoin.

Nuorisotoimen perusavustusta kerhotoimintaan ja kohdeavustusta erilaisiin nuoria palvelevaan toimintaan voidaan myöntää tervolalaiselle nuorisoyhdistykselle, nuorisoryhmälle, oppilaskunnalle tai kyläyhdistykselle. Urheiluseurat voivat hakea toimintaansa perus-, ohjaus-, koulutus- ja vuokra-avustusta. Kulttuuritoimen kohdeavustuksia voivat hakea kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset sekä yksityiset taiteenharrastajat.

Linkki avustussääntöön.