Etsivä nuorisotyö

Mitä etsivä nuorisotyö on?

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. 
(http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/etsiva_nuorisotyo/)

Nuorisolakiin (27.1.2006/72) tuli muutoksia 1.1.2011 ja nämä muutokset koskevat erityisesti etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyöhön osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja ensisijaisesti työtä tehdään nuoren itsensä antamien tietojen perusteella. Joillakin tahoilla (muun muassa ammattioppilaitoksilla ja puolustusvoimilla) on erikseen säädetyissä tilanteissa tiedonantovelvollisuus tuen tarpeessa olevasta nuoresta. Ammattioppilaitosten ja lukioiden tulee ilmoittaa etsivä nuorisotyöntekijöille, mikäli alle 25-vuotias nuori keskeyttää opinnot. Oppilaitokset voivat myös kokonaisharkintansa perusteella luovuttaa sellaisen nuoren tiedot, jonka arvioidaan olevan keskeyttämässä opintonsa.

Etsivä nuorisotyö Sodankylässä

Etsivä nuorisotyö on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa toimintaa. Sodankylässä etsivä nuorisotyötä tehdään sekä Seita-säätiön hallinnoimana että kunnan nuorisotoimen taholla. Karkeasti etsivä nuorisotyö on jaoteltu siten, että Seita-säätiön etsivän kohderyhmään kuuluvat täysi-ikäiset nuoret ja nuorisotoimen kohderyhmää taas ovat alle 18-vuotiaat. Ikähaarukat ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, lähtökohtana ovat nuorten tarpeet. Etsivä nuorisotyöntekijät toimivat yhteistyössä keskenään.

Kuka voi olla yhteydessä etsivään?

Kun huoli nuoresta herää, kuka tahansa voi ottaa yhteyden etsivään – niin äiti, isä kuin naapurin tätikin. Joillakin viranomaistahoilla siihen on velvollisuus. Toki nuori voi itsekin tulla juttusille! Olipa pulma sitten iso tai pieni, mietitään yhdessä ratkaisua!


Jouni Salminen
Vasantie 11
0400-329025
s-posti: jouni.salminen@sodankyla.fi