Banneri4.jpg

Toimintaperiaate

TYÖPAJAN TOIMINTAPERIAATE

Työpajatoiminta on osa kunnan työllistämispalvelua ja on toiminnassaan keskittynyt puualan tuotteiden valmistukseen ja korjaukseen. Työpajan tarkoituksena on antaa nuorille kokemusta työelämästa, helpottaa nuorten pääsyä työelämään ja kannustaa ammatilliseen koulutukseen työelämästä syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä auttaa oman elämän suunnittelussa.

Työpaja järjestää pajalaisille erilaisia kursseja, koulutuksia ja tutustumiskäyntejä. Työpajan tilat ovat erittäin toimivat puutyötiloina nykyaikaisin puuntyöstökonein. Yhtenä tavoitteena on ollut perinteisten kädentaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen. Asiakkaina ovat olleet mm. kunnan eri hallintokunnat, kylätoimikunnat, yksityiset henkilöt ja yritykset.

Nuoren tullessa työpajalle töihin hänelle tehdään henkilökohtainen suunnitelma työpajajaksolle niin, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä nuoren työpajajakson jälkeistä elämää ajatellen. Työpaja myös aktivoi oma-aloitteisuuteen työmarkkinoille sekä koulutukseen hakeutumisessa.