Banneri4.jpg

Kyläyhdistykset

KYLÄYHDISTYKSET

Maksniemen kyläyhdistys ry.

Maksniemen kyläyhdistyksen tavoitteena on järjestää
nuorisolle sekä muille kyläläisille yhteistä toimintaa
Maksniemessä. Tavoitteena on lisätä kylän viihtyvyyttä
ja toimia muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä.
Yhdistyksen pääpaino on tällä hetkellä nuorisotoiminnassa.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saa puheenjohtaja 
Pasi Haltulta p.040 519 8511 tai
sihteeri Irma Kyröläiseltä p.040 572 8729.

Simonkylän kyläyhdistys ry.

Simonkylän kyläyhdistys pyrkii luomaan kattavaa ja toimivaa
kyläympäristöä mm. eu-hankkeiden avulla.
Viime aikoina on keskitytty asumisviihtyvyyden ja yritystoiminnan
lisäämiseen. Lapset ja nuoret halutaan saada aktiivisesti
mukaan kyläyhteisön kehittämiseen. Kyläyhdistyksen toiminta
nivoutuu paljolti yhteistyöhön Simon nuorisoseuran kanssa.
Lisätietoja toiminnasta saa yhdistyksen puheenjohtajalta
Seppo Junekselta p. 040 581 3761.

Simoniemi-Viantie kylätoimikunta

Simoniemi-Viantie kyläyhdistys ry. tekee työtä kylän kehittämiseksi
mm. järjestämällä talkoita viihtyvyyden ja turvallisuuden
parantamiseksi toiminta-alueella. Lapsille ja nuorille järjestetään
urheilu- ja kilpailutoimintaa. 
Lisätietoja toiminnasta saa puheenjohtaja Kari Hiltuselta puh. 040 519 8254.

Alaniemen kylätoimikunta

Kylätoimikunta tukee ja kehittää kylän elinkelpoisuutta. 
Yhteistyötä tehdään mm. Alaniemen maa- ja kotitalousseuran kanssa. 
Lapsille ja nuorille järjestetään toimintaa erilaisten kerhojen
sekä urheilu- ja kilpailutoiminnan muodossa.
Lisätietoja toiminnasta saa puheenjohtaja Minna Simoskalta puh. 040 763  0007.