Banneri4.jpg

Toimintasuunnitelma

SIMON ASEMAN JA MAKSNIEMEN
AAMU - JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
 

TOIMINTASSUUNNITELMA 2012 - 2013
TOIMINTA

Simon aseman ja Maksniemen aamu- ja iltapäivätoimintaa
tarjotaan 1-2 luokan oppilaille, sekä 3-9 luokan erityisoppilaille,
ennen koulun alkamista ja koulupäivän jälkeen.

Vapaa-ajan käyttäminen kerhossa, tarjoaa lapselle mahdollisuudet
mielekkääseen leikkiin ja luovaan toimintaan turvallisesti aikuisen
ohjauksessa. Oman ikäisten lasten kanssa yhdessä oleminen ja
tekeminen antavat hyvää pohjaa kasvulle ja kehitykselle.
Lapsi huomioidaan kokonaisvaltaisesti vapaa-aikansa käyttäjänä,
jossa päiväohjelman taustalla on koulutyöskentely. 
Toiminta sisältää monipuolisesti:
·        liikkumista ja leikkimistä (sisällä ja ulkona)
·        askartelua ja kädentaitoja
·        
rentoutumista
·        omaehtoista toimintaa
·        mahdollisuus läksyjen tekemiseen

Aamupäivätoimintaa ohjaa lapsen kouluun siirtyminen ja on siksi
toimintasisällöltään valmistautumista päivää varten rauhallisessa
ympäristössä. Aamulla lapselle tarjotaan aamupala.
Aamupäivätoiminnan ohjaajana toimii koulunkäynninohjaaja.

Iltapäivätoiminta huomioi lapsen koulupäivän  toiminnan pohjana.
Lapselle annetaan mahdollisuus valita itseään kiinnostavaa tekemistä.
Toiminta sisältää myös yhdessä  toimimista; leikkiä, pelejä, liikuntaa,
askartelua jne. Toiminnassa huomioidaan lasten mielenkiinnon
kohteita sekä vuodenaikoihin ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä asioita.
Iltapäivällä tarjotaan välipala. Iltapäiväkerhoja ohjaavat koulunkäynninohjaajat.

Toiminnalle on ominaista lasten erilaiset iltapäiväkerhossa oloajat.
Toiminnan kannalta tämä asettaa rajoituksia yhteisiin tekemisiin.
Toiminta tukee kunnan palveluja ja on toteutettu kunnan
vapaa-aikatoimen sektorilta, yhteistyössä kunnan sivistystoimen kanssa. 

TILAT:

Asemakylällä tilat sijaitsevat koulun välittömässä läheisyydessä ja
siirtyminen iltsuun koulupäivän jälkeen on sujuvaa.
Iltapäiväkerho on saanut käyttöönsä uudet tilat syksystä 2013 alkaen.
Tilat ovat  ala-asteen pihalla sijaitsevassa entisessä opettajien rivitalossa,
josta yksi asunto on kunnostettu sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan
että päiväkodin erillisen esiopetusryhmän käyttöön.
Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti eri aikoina ja näin ei vaikuta
kummankaan ryhmän toimintaan. Tilat ovat kodinomaiset ja sisältävät
kolme huonetta ja keittiön.
Maksniemen aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan tilat sijaitsevat Maksniemen
vanhassa päiväkodissa. Tilat ovat kodinomaiset ja sisältävät kaksi huonetta
ja keittiön.
Tiloissa toimivat myös Srk:n kerho ja 4H-kerh
o.

HENKILÖKUNTA:

Iltapäiväkerhojen toiminta on sivsitystoimen alaisuudessa.
Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.
Iltapäiväkerhon laskutuksen hoitaa palvelusihteeri Terhi Kemppainen.

kadet.jpg

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<><>