Banneri4.jpg

Oppilaskunnat

Simon lukion oppilaskunta

Oppilaskunta toimii Simon lukiolaisten etujen ajajana. Oppilaskunnan
toimintaan kuuluu kannan ottaminen oppilaita koskeviin asioihin, oppilaiden
viihtyvyyden lisääminen ja mukavan toiminnan järjestäminen koulun puitteissa.

Oppilaskunta valitsee syksyisin keskuudestaan hallituksen, johon kuuluu
edustaja jokaisesta opetusryhmästä ja lisäksi puheenjohtaja sekä sihteeri.

Simon koulun oppilaskunta

Simon koululla jokainen oppilas kuuluu oppilaskuntaan.
Oppilaskunnan jäsenenä hän voi vaikuttaa viihtyvyyteen koulussa,
harjoitella organisointia ja vastuunottamista sekä olla parantamassa
koulun oppilaiden ja henkilökunnan välistä yhteistyötä.