Banneri4.jpg

Nuorisovaltuusto

SIMON NUORISOVALTUUSTO


Simon nuorisovaltuuston tarkoituksena on nuorten elinolojen ja nuoria koskevien kannanottojen ohella keskittyä aktivoimaan paikallisia nuoria toimimalla aktiivisesti. 
Yhteydenotot tai nuorisoa koskevat aloitteet voit laittaa suoraan jäsenille tai vapaa-aikatoimistoon.  


Simon nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

- Edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia
- Aktivoi nuoria keskustelemaan                                                                                           
-Perehdyttää nuoria kunnan päätöksentekoon                                                                                                           
- Ottaa kantaa tiedottamalla, järjestämällä tapahtumia ja toimimalla yhteistyössä eri tahojen kanssa
- Parantaa mielipiteiden kuuluvuutta kaikissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä
- Poliittisesti sitoutumatonta toimintaa

Nuorisovaltuuston periaatteet

- On kunnanvaltuuston alainen toimielin
- Poliittisesti sitoutumaton
- Toimikausi 2 vuotta
- Nuorisovaltuustoon valitaan 10 - 12 jäsentä
- Jäsenenä voi olla 13 - 19v. simolainen nuori
- Kunnanhallitus valitsee yhden jäsenen yhdyshenkilöksi
- Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan pj:n, vara pj:n ja sihteerin
- Nuorisovaltuusto päättää toimintaehdot asioiden valmistelun suhteen
- Nuorisovaltuusto valitsee edustajan vapaa-ajanlautakunnan kokouksiin                      
- Nuorisovaltuusto kokoontuu tarvittaessa, vähintään 2 kertaa/vuosi
- Toiminnan vakiinnuttua nuorisonvaltuusto myönnetään määräraha
- Kokouspalkkioita ei makseta

Nuorisovaltuuston jäsenenä

- Olet nuorten virallisena äänenä kunnan kehittämishankkeissa
- Kehität yhteistyötä muiden nuorisovaltuustojen kanssa
- Toimit asiantuntijaelimenä nuorisoyhdistyksissä ja muissa nuorisoasioissa
- Osallistut yhteisiin tapahtumiin ja projekteihin
- Osallistut koulujen opetussuunnitelmien kehittämiseen
- Kehität nuorisovaltuuston toimintatapoja
- Huolehdit nuorisovaltuuston koulutuksesta
- Toimit tiedonvälittäjänä nuorille kunnan toiminnasta

         stop.gif