Banneri4.jpg

Nuorisoneuvosto

SIMON NUORISONEUVOSTO 2016-2017  

Uuteen nuorisoneuvostoon valittiin 10 varsinaista ja 5 varajäsentä. Nuorisoneuvoston toimikausi on vuoden 2016alusta vuoden 2017 loppuun.
Simon nuorisoneuvoston tarkoituksena on nuorten elinolojen ja nuoria koskevien kannanottojen ohella keskittyä aktivoimaan paikallisia nuoria toimimalla aktiivisesti. 
Yhteydenotot tai nuorisoa koskevat aloitteet voit laittaa suoraan jäsenille tai vapaa-aikatoimistoon.  

NUORISONEUVOSTON JÄSENET
Lotta Mikkonen, pj
Julia Kekäläinen siht.
Pekka Pahnila varapj.
Jenna Linna jäsen
Emilia Pekkala jäsen
Tiia Mikkola jäsen
Vili-Kalle Viitanen jäsen
Joonas Kekäläinen jäsen
Eetu Anttila jäsen

Mio Hamari jäsen

 

Simon nuorisoneuvoston toiminta-ajatus

- Edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia
- Aktivoi nuoria keskustelemaan                                                                                           
-Perehdyttää nuoria kunnan päätöksentekoon                                                                                                           
- Ottaa kantaa tiedottamalla, järjestämällä tapahtumia ja toimimalla yhteistyössä eri tahojen kanssa
- Parantaa mielipiteiden kuuluvuutta kaikissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä
- Poliittisesti sitoutumatonta toimintaa

Nuorisoneuvoston periaatteet

- On kunnanvaltuuston alainen toimielin
- Poliittisesti sitoutumaton
- Toimikausi 2 vuotta
- Nuorisoneuvostoon valitaan 10 - 12 jäsentä
- Jäsenenä voi olla 13 - 19v. simolainen nuori
- Kunnanhallitus valitsee yhden jäsenen yhdyshenkilöksi
- Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan pj:n, vara pj:n ja sihteerin
- Nuorisoneuvosto päättää toimintaehdot asioiden valmistelun suhteen
- Nuorisoneuvosto valitsee edustajan vapaa-ajanlautakunnan kokouksiin                      
- Nuorisoneuvosto kokoontuu tarvittaessa, vähintään 2 kertaa/vuosi
- Toiminnan vakiinnuttua nuorisoneuvostolle myönnetään määräraha
- Kokouspalkkioita ei makseta

Nuorisoneuvoston jäsenenä

- Olet nuorten virallisena äänenä kunnan kehittämishankkeissa
- Kehität yhteistyötä muiden nuorisoneuvostojen kanssa
- Toimit asiantuntijaelimenä nuorisoyhdistyksissä ja muissa nuorisoasioissa
- Osallistut yhteisiin tapahtumiin ja projekteihin
- Osallistut koulujen opetussuunnitelmien kehittämiseen
- Kehität nuorisoneuvoston toimintatapoja
- Huolehdit nuorisoneuvoston koulutuksesta
- Toimit tiedonvälittäjänä nuorille kunnan toiminnasta

         stop.gif