bannerin pohjaver3.jpg
Nuorten työpaja Välikäsi

Työpajatoiminta on saanut alkunsa Sallassa vuonna 1997. Nuorten työpajatoiminta on tarkoitettu Sinulle, joka olet:
• 17- 28–vuotias
• Työtön
• Ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon
• Ilman ammatillista koulutusta tai ammatillisen koulutuksen hankkinut mutta ilman työkokemusta
• Innokas hankkimaan työkokemusta
• Valmis osallistumaan työpajajaksoon sisältyvään koulutukseen
• Halukas suunnittelemaan elämääsi ja uraasi eteenpäin

Työpajalla Sinulla on mahdollista
• Oppia uusia tietoja ja taitoja
• Kokeilla eri aloja
       - mm. puu-, ompelu-, maalaus- ja korjaustyöt
       - kierrätyskeskus Välikäsi
       - työhön tutustumiset Sallan kunnassa eri hallintokuntien alaisuudessa (liikunta, nuoriso, tekninen, sosiaali)
• Hankkia työkokemusta
• Oppia säännöllistä päivärytmiä
• Saada uusia ideoita vapaa-aikaan
• Tutustua uusiin liikuntalajeihin
Saada ohjausta monipuoliseen liikuntaharrastuksen aktivoimiseen

Nuorten työpajan tavoitteet
• Tukea opiskeluun ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja koulutuksesta selviytymistä.
• Edistää nuoren ammatillisia valmiuksia ja työllistymistä.
• Lisätä nuoren osallisuutta ja aktiivisuutta sekä yleistä hyvinvointia.
• Työn lisäksi tavoitteiden toteutumista tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella, työharjoittelulla, tutustumiskäynneillä yrityksiin ja oppilaitoksiin, liikuntaan ja kulttuuriin tutustumisilla sekä tarjoamalla yhteisiä elämys- ja toimintapäiviä. Nuorilla on lisäksi mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja pajajakson aikana.
• Nuorelle tehdään henkilökohtainen kouluttautumiseen tai työllistymiseen tähtäävä suunnitelma pajajakson alussa. Suunnitelma pohjautuu nuoren omiin tavoitteisiin, vahvuuksiin ja kehittämistarpeisiin. Suunnitelma sisältää toimintasuunnitelman sekä pajajaksolle että sen jälkeiselle ajalle.

Työpajalta on mahdollisuus tilata työntekijöitä erilaisiin työtehtäviin. Näitä ovat olleet esm. lumityöt, ompelutyöt, pienimuotoiset rakennus- ja korjaustyöt, polttopuiden teko esim. vanhuksille, piha- ja puutarhatyöt sekä mittatilaustyönä tehtävät huonekalut.

Työpajalle hakeudutaan työvoimatoimiston kautta tai ottamalla yhteyttä työpajan ohjaajiin:


Vastaava työpajaohjaaja
Tarmo Laine
Puh. 040 - 531 0747
Teollisuustie 4
98900 Salla
tarmo.laine(at)salla.fi
Nuoriso-ohjaaja
Jukka Tervo
Puh. 0400 - 397 725
jukka.tervo(at)salla.fi


 

Keilahalli
Keilahallityöntekijän tehtävissä nuoret saavat työkokemusta keilahallin koneiden ja laitteiden hoitamisesta, huoltotöistä ja asiakaspalvelusta keilahallin kahviossa.

Välikäsi
Kirpputori Välikäden toiminnassa nuoret saavat kokemusta asiakaspalvelusta sekä myyntityöstä.

Puutyöpaja
Puutyöpajan toimintaan kuuluu sekä itse suunniteltujen että asiakkaan toiveiden mukaan valmistettavien puutuotteiden myynti. Puutyöpajalla työskentelevät nuoret tutustuvat puutyötekniikkaan- ja menetelmiin.