Kansainvälinen nuorisotyö

Kansainvälisen nuorisotyön tavoitteena on antaa mahdollisuus nuorille tutustua kansainväliseen yhteistyöhön ikätovereiden kanssa muissa valtioissa, kehittää suvaitsevuutta, antaa tietoja kulttuurien erilaisuuksista ja rikastuttaen nuorten maailmankuvaa.

Sallan kunnan nuorisotyö toteutuu pääasiassa ystävyyskuntatoiminnalla. Sallan ystävyyskunnat ovat: Kovdor - Venäjälla, Botsfjord - Norjassa, Arjeblog - Ruotsissa ja Vildau - Saksassa.

Salla - Kovdori ystävyyskunta

Sallan kunnan ja Kovdorin kaupungin johto tapasivat Sallassa lokakuussa 2004. Tuolloin sovittiin, että kuntien kesken pyritään kehittämään ystävyyskuntatoimintaa. Tavoitteena on ertyisesti nuorison välisen ystävyyskuntatoiminnan kehittäminen.

Sallan nuorisotilalta koottu joukkue on osallistunut minijalkapallo- ja koripallo-otteluihin Kovdorissa keväällä 2005.

Kovdorilaiset nuoret ovat osallistuneet minijalkapallo- ja koripallo-otteluihin Sallassa syksyllä 2006. Lisäksi ohjelmassa oli mm. poropuistoon tutusuminen ja konsertti jossa esiintyivät Stalingrad Cowgirls ja Teenage Victim.

Seuraava tapaaminen Kovdorin nuorison kanssa tapahtunee syksyllä 2007.