bannerin pohjaver3.jpg

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Sallan kunnassa toimii Lapin läänin liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa on edustettuna sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninentoimi, kunnanhallitus, poliisi ja tielaitos.

Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on: koordinoida eri hallintokuntien liikenneturvallisuustoimintaa, ideoida ja organisoida yhteishankkeita, vastata liikenneturvallisuustavoitteiden totutuksen seurannasta, käsitellä uudet liikennehankkeet, maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät suunnitelmat ja kunnan alueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet sekä palkita liikenneturvallisuutta edistävät toimenpiteet.

Liikenneturvallisuustyöryhmä on toiminut aktiivisesti järjestäen eri hallintokunnille suunnattuja kampanjoita, tiedotus- ja valistustilaisuuksia sekä hankkinut liikenneturvallisuustyössä käytettävää materiaalia.